Tilleggspriser ut over leveringsvilkår

(Sist endret 01.01.17) Spesialvarestrømmer som Økologisk (storfe og småfe), Norsk Kjøttfe og Kvalitetskalv gir tillegg ut over det som står oppgitt i leveringsvilkåra. Dette er varestrømmer som vi henter ut en merpris i sluttmarkedet.

Du kan imidlertid ikke kombinere flere varestrømmer for å få ekstra betalt - som for eksempel økologisk kjøttfe/økologisk kvalitetskalv. Dette blir per i dag så små og ressurskrevende varestrømmer at det ikke er mulig å hente ut dobbel merpris i sluttmarkedet.

Markedsbehovet styres av avtaler og tillegget gis i den varestrømmen slaktet er innmeldt i. Dersom hele eller deler av dyret skal tas som retur eller nisje utbetales ikke andre tillegg.

Atalevarestrømmer forutsetter medlemskap i Nortura.

Se under "Priser/leveringsvilkår" for hvert dyreslag om betingelser i disse varestrømmene, se relaterte lenker.