Valg og representasjon i Nortura

(16.03.11) Valg av tillitsvalgte til regionutvalg, kretsen og årsmøteutsendinger er beskrevet i vedtektene for Nortura. Fagutvalgene oppnevnes av konsernstyret.

Oversikt over medlemmer i regionutvalg, fagutvalg, kretsen og medlemmer i arbeidsutvalget i regionutvalget (RU) finnes under kategorien Eierorganisering.

Årsmøteutsendinger til årsmøtet er listet opp i årsmeldingen. Utsendingene velges på regionutvalget.

Detaljert beskrivelse av alle valg på lokalnivå (krets), mellomnivå (region) og organisasjon (konsernstyre), henvises til gjeldende vedtekter for Nortura.