Valgkomite Regionutvalg Agro

Verv Navn Adresse Postnummer/sted Mob
Leder Gunn Marit Svihus Søredalen 676 4308 SANDNES 92081411
Nestleder Birger Reve Kviljo 4550 FARSUND 90168556
Medlem Helge Verdal Verdalsveien 41 4596 EIKEN 95305668
Medlem Ivar Opsal Fognatunet 4 4164 FOGN 99567320
Medlem Knut E. Olimstad Otterslandveien 64 4849 ARENDAL 99322383
1. Varamedlem Knut Retterholt Retterholt 4760 BIRKELAND 90077617
2. Varamedlem Kari Lauvdal Marnarveien 2013 4534 MARNARDAL 41200332
3. Varamedlem Anne Skasheim Skasveien 183 4354 VOLL 93086488

 

» Regionutvalg Agro