Valgkomite Regionutvalg Innlandet

Verv Navn Adresse Postnummer/sted Mob
Leder Per Marius Frøislie  Ryavegen 154 2740 ROA 90033431
Nestleder Kristin Bakke Lajord Syndinvegen 84 2975 VANG I VALDRES 91158656
Medlem Karl Fredrik Jevnaker Arnsetvegen 19 2340 LØTEN 93861791
Medlem Aina Eggen Kopparleden 7667 2550 OS I ØSTERDALEN 90137146
Medlem Sissel Aanstad Lerud Sillongenvegen 62 2846 BØVERBRU 99035034
1. Varamedlem Johannes Stikbakke Smågardsvegen 230 2846 BØVERBRU 41476440
2. Varamedlem Brede Rogstadkjærnet Vestsidevegen 1460 2435 BRASKEREIDFOSS 92417730
3. Varamedlem Jørn-Terje Dragly Tøråskvernvegen 210 2435 BRASKEREIDFOSS 40540090

 

» Regionutvalg Innlandet