Valgkomite Regionutvalg Innlandet

(13.04.21) Oppdatert etter valget våren 2021.

Verv Navn Adresse Poststed Mobiltelef
Leder Håvard Sagheim Nygårdsbakkan 6 2635 TRETTEN 41045290
Nestleder Johannes Stikbakke Smågardsvegen 230 2846 BØVERBRU 41476440
Medlem Thomas Frankmo Tveråen   FOLLDAL  
Medlem Bjørn Haugen Øvrebygdsvegen 373 2917 SKRAUTVÅL 90624118
Medlem Mai Elin Imseth   LØTEN  


» Regionutvalg Innlandet