Vilkår

Rettigheter
Alt materiale på nettsidene til Nortura Medlem er beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk. Utskrifter eller elektronisk kopiering av materiale er kun tillatt til privat ikke-kommersielt bruk. For kopiering av materiale utover dette skal tillatelse innhentes. Bruk av informasjonen skjer under forståelse av at Nortura ikke påtar seg noe ansvar, hverken for økonomisk tap, feilinformasjon, skade eller andre forhold som måtte oppstå. 

Endringer på nettsidene vil kunne foregå kontinuerlig. Ved bruk av informasjon skal det det oppgis kilde og legges lenke til https://medlem.nortura.no

Redaksjonsansvar
Redaktør og kontaktperson for nettsidene er Svein Bjarne Sommernes, treffes på e-post eller på telefon 71 24 66 21.

Nedetid
Det er en målsetning at Nortura Medlems nettjenester er i drift 24 timer i døgnet. Det må imidlertid påregnes avbrudd dersom Nortura må iverksette tiltak av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Ved nedetid henvises brukerne til å forsøke på nytt noe tid senere.

Vi vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte bruker blir minst mulig.

Plattform og teknologileverandør
Våre nettsider er utarbeidet i samarbeid med CoreTrek AS, NetLife Research AS og Bravo Media AB.