Dialog om korona-støtte

(01.05.20) For Nortura har de største virkningene av koronakrisen vært et sterkt fall i PROFF-markedet, som delvis har vært kompensert av økt salg i dagligvaremarkedet. Det er dialog med myndighetene om en kan få tilgang på statlig støtte i den neste krisepakken for næringslivet fra myndighetene.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen orienterte på årsmøtet om at Nortura har falt utenfor myndighetenes kontantstøtte til næringslivet fordi ordningen betrakter selskapet som et samlet konsern.

– Vi har ikke kunnet søke om kompensasjon selv om vår PROFF-virksomhet isolert sett har et omsetningsfall som er så stort at det ville berettiget støtte. Det kommer imidlertid en ny pakke, og vi er blant annet gjennom NHO i løpende kontakt med myndighetene om dette, sa Pangengstuen.

Hun fortalte at det ikke har vært kjørt reklamekampanjer så lenge industri og dagligvare har hatt mer enn nok å gjøre med å fylle på med varer, men at kampanjen nå kommer i gang igjen.

– Koronakrisen har mest preget PROFF-markedet som har gått veldig ned. Det kan komme noe tilbake, men ikke på normalt nivå. Vi har også ekstra kostnader til smittevern, sjukefravær (som dekkes av NAV), overtid og skift. Vi har også produsert en del varer som gir mindre marginer. Vi har imidlertid også hatt positive effekter ved at vi har kjørt store volumer gjennom våre fabrikker med effektiv produksjon. Usikkerheten framover er blant annet knyttet til at vi ikke ønsker en jojo-effekt i produksjonen, f.eks. ved at noen av våre anlegg blir stengt. Det er også økt usikkerhet i finans- og obligasjonsmarkedene der vi skal hente kapital til investeringer, sa Panengstuen.

Hun orienterte om at det foreligger avtaler med andre aktører i bransjen om å backe opp hverandres produksjon dersom anlegg rammes.

Se mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt