Dette er Matkjedeinformasjon (MKI)

(15.01.21) Fra nyttår 2021 har Mattilsynet, Nortura og andre private slakterier startet å snakke om MKI. Hva er det? Og hvorfor snakker vi om det nå?

La oss starte med det første først. Matkjedeinformasjon, ofte forkortet som MKI, er informasjonen om dyret og hvordan det har hatt det på gården. For eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri. 

Denne informasjonen skal slakteriene og Mattilsynet ha senest dagen før dyret blir slaktet. Slik kan man sikre at dyr med tilbakeholdelsesfrist grunnet antibiotikabehandling, eller at buskaper med restriksjoner, ikke blir slaktet og kommer inn i varestrømmen.

Nytt år nytt dataprogram

Kravene om å levere Matkjedeinformasjon kom i 2010 og var starten på en langt mer moderne kjøttkontroll. Tidligere hadde Mattilsynet kontrollert dyret rett før slakt og rett etter slakt. I 2010 kom det krav om også å kontrollere hele kjeden bakover i primærproduksjonen.

Så hvorfor snakker vi om dette nå, elleve år etter at reglene ble innført?

Jo, følge med her. Fra nyttår 2021 har Mattilsynet rullet ut et helt nytt dataverktøy, MAKKS (Mattilsynets KjøttKontroll System) som endrer måten vi som bransje skal rapportere Matkjedeinformasjonen på. Er du skikkelig «datanerd» kan du vite at vi nå leverer denne informasjonen gjennom et såkalt API. Et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner. Vi i Nortura har tidligere sendt denne Matkjedeinformasjonen via e-post.

Med det nye dataverktøyet i Mattilsynet, har også slakteribransjen fått en ny veileder å forholde oss til. Denne veilederen forteller oss hvordan vi skal forstå regelverket rundt krav om Matkjedeinformasjon. Det har ført til noen endringer. For eksempel skal Matkjedeinformasjonen om dyrene være ferskvare.

Justerer innmeldingsrutinen litt

Dette gjør at vi i Nortura har justert på noen av våre rutiner. Nytt av året er at du som Nortura-bonde allerede ved innmelding kan fortelle om noen av dyra leveres med avvik. Når våre transportplanleggere får denne informasjonen på forhånd, kan de legge opp til en mer tilrettelagt transport for dyr med avvik, slik regelverket krever. Dette kan være en separat binge på bil, og det kan være prioriteringer på slakteriet som gjør at dyret slipper å stå sammen med mange andre dyr på slaktefjøset.

Les mer om innmelding av dyr med avvik, og tidsfrister for MKI i denne artikkelen.

 

Spørsmål og svar om matkjedeinformasjon i praksis hos bonden


Hva er matkjedeinformasjon?

 • Matkjedeinformasjon (MKI) er informasjon om helsesituasjonen i en husdyrbesetning og for de dyr som skal slaktes. For eksempel om dyret er behandlet med medisiner, om det er eller har vært spesielle sykdommer på gården. Om dyret trenger ekstra tilpasning og oppfølging ved inntransport og ved ankomst på slakteriet.

Er dette nytt?

 • Alle norske slakterier har forholdt seg til MKI siden det ble innført i 2010. Nytt av 2021 er blant annet måten slakteriene rapporterer MKI til Mattilsynet på. Denne informasjonen skal nå sendes senest klokka 12.00 virkedagen før slakting. Slik sitter Mattilsynet til enhver tid med oppdatert informasjon om dyr som skal slaktes påfølgende dag. Det gir økt sikkerhet og det reduserer faren for at informasjon glipper.

Hva er nytt i forbindelse med innmelding av gris?

 • Er alle dyra friske, melder du inn som før. For å kunne lagre innmeldingen må du svare ja eller nei i feltet om grisen har tilgang til uteareal. Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Behandlet framfall/prolaps, bogsår, brokk, gamle bruddskader, gjensittende sting etter operasjon, halesår med skorpe, helt eller delvis blind, medfødt skavank, svak halthet.

Hvordan skal innmelding av gris gjøres i praksis?

 • Melder du på ei gruppe på 80 dyr, og to av grisene har et grodd halesår krysser du av for avvik for halesår. I fritekstfeltet skriver du hvordan dyret er merket. Dette kan for eksempel være med et kryss på ryggen med en fargespray. Merk at du også skal rapportere dersom grisen har vært utendørs.

Hva er nytt i forbindelse med innmelding av storfe?

 • Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn.

Hva er nytt i forbindelse med innmelding av småfe?

 • Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn.

Når er siste frist for å melde om Matkjedeinformasjon (avvik/medisinbruk osv)?

 • Siste frist for å melde om avvik på alle dyreslag, eller bytte individ på storfe, er klokka 08.00 virkedagen før henting. Merk at hvis du skal levere søndag eller mandag, må endringene gjøres innen klokka 08.00 fredag.

Hvorfor er fristen for MKI satt til 08.00 virkedagen før slakting?

 • Fristen er satt til klokka 08.00 slik at planleggerne i Nortura skal få tid til å legge inn rett individ, vurdere MKI, tilpasse transport og eventuell prioritere slakting, før informasjonen går til Mattilsynet senest klokka 12.00.

Hva skjer dersom ei ku blir halt etter at fristen for MKI er utløpt?

 • Merk dyret og få transportør til å vurdere transportdyktighet og om dyret kan transporteres som planlagt. Dersom dyret kan transporteres som skal det følges av egenerklæringsskjema (som i dag).  
 • Det vil fortsatt være mulig å bytte dyr (storfe) etter innmelding, men det må skje så tidlig som mulig.

Kan jeg fortsatt levere storfe som hasteslakt?

 • Ja, det er mulig. Men det må være en dyrevelferdsmessig årsak til hasteslakt. Tilstander som aksepteres er for eksempel høyt celletall (pga fare for å utvikle mastitt), spenetråkk, andre akutte skader som ikke bryter med krav til transportdyktighet. Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet. 

Skal man merke småfe og svin som har avvik?

 • Ja. Både småfe og gris med avvik skal merkes, slik at sjåføren kan sjekke dyrene og vurdere om de er transportdyktige og slik at tilsynsveterinær kan kontrollere de når de kommer på slaktefjøs.

Hvordan skal småfe merkes?

 • Ved innmelding til slakt huker du av boksen for avviket. I tekstfeltet skriver du nummer på øremerke.

Hvordan skal gris merkes?

 • Ved innmelding til slakt huker du av boksen for avviket. I tekstfeltet skriver du hvordan dyret er merket. For eksempel med merkespray.

Dyreholdet ditt må være registrert  

 • Dersom du ikke har registrert dyreholdet ditt hos Mattilsynet vil innmeldingen din bli avvist på «Min side». Du må registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet før Nortura har lov til å motta dyret til slakt. Dersom det er mindre enn 60 dager siden du registrerte dyreholdet hos Mattilsynet, må du fylle ut et eget skjema for utvidet MKI som du må sende inn til medlem@nortura.no før slakt kan meldes inn. 

  Ta kontakt med Nortura medlemssenter for nærmere veiledning om hvordan gå frem.