Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

(Oppdatert 12.02.20) MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

NB!Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
  2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
  4. Er hasteslakt (dyr med MKI som ikke overholder 24-timersregelen. Årsak skal alltid skrives)

Er svaret nei på pkt 1 – 3 over, eller det er et hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

Skjema kan printe det ut her:

» Egenerklæringsskjema om medisinbruk eller andre relevante helseopplysninger


Dyreeier er ansvarlig
Det er du som ansvarlig for dyreholdet som må kvittere for disse punktene ved levering av dyra.

Slakteriet skal vurdere opplysningene på skjemaet opp mot regelverket, og resultatet skal være tilgjengelig for Mattilsynet innen slakting kan startes.

På sikt ser vi for oss løsninger både for slakteribransjen og for tilsynet som i stor grad er elektronisk basert, inntil slike systemer er på plass må dette kvitteres for i hvert enkelt tilfelle.
 

* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport, særlig:

  • a) dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
  • b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
  • c) drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke,
  • d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå,
  • e) svin på under tre uker, lam på under én uke og kalver på under ti dager, med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100 km.


Se også relevante artikler:

Hvordan skal du forholde deg for å begrense smitterisiko når du får dyrebil på gården?

Ikke glem tilbakeholdelsesfristene!

Sikre riktig informasjon om slaktedyr

Transportdyktighet
(inneholder Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport)

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes