Søk:

Verktøylinje

Husk brøyting og strøing

(19.01.17) Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at slakte- og eggbilen kommer trygt fram.

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking. Kvister og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør om mulig drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer. På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd slik at dyrebilen kommer fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.
Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer. På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd slik at dyrebilen kommer fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.