Meld fra om dyrekadaver snarest

(Sist endret 19.03.19) Ikke la dyrekadaver bli liggende ute, meld inn via webportalen så fort som mulig så unngår du både lukt, åtseldyr og fugler. Henting skal skje innen 5 virkedager. Merk kadaverplassen godt om du ikke er hjemme, og husk at plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!

Norsk Protein

Av: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Det er Norsk Protein som har ansvar for kadaverhenting i Norge (unntak Finnmark), og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Det kan gå inntil 5 virkedager før kadaver blir henta.

Innmelding av dyrekadaver gjør du via webportalen.

Kadaverordningen omfatter:

  • Storfe, kalv, småfe og svin.
  • Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke:

  • Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en enhetspris. Kadaverhenting av hest koster kr. 2000,- + mva uavhengig av medlemsskap i Nortura eller ikke.

Ved innmelding av kadaver, husk:

  • Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker.
  • For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
  • Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
  • Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
  • Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt merket plass.
  • Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett tilgjengelig for kranbil.
  • Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke bruk plast!
 

Prøveuttak av døde produksjonsdyr

Norsk Protein skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1. mars 2019. Bor du i Finnmark eller et område som Norsk Protein ikke kjører må du varsle Mattilsynet som før. Alle selvdøde eller avlivede storfe over 4 år* og sau/geit over 18 måneder skal tas hjerneprøve av.


Hva skjer med kadaver etter innsamling?
Dyrekadaver og annet risikoråstoff bearbeides ved to anlegg i Norge, Norsk Protein i Balsfjord og på Hamar.

Råstoffet knuses til < 50 mm, steriliseres ved 133 °C under 3,0 bars trykk i 20 minutter og tørkes, deretter presses fettet ut. Fettet benyttes som energi og erstatter fyringsolje i fyrkjeler ved Norsk Protein sine anlegg. Melet brukes til energi i sementindustrien og asken som blir igjen inngår i sementproduksjonen.


Norsk Protein på Hamar
Fra åpningen av Norsk Protein's fabrikk på Hamar i 2008.