Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2023

(Oppdatert 15.03.23) Konsernstyret i Nortura fastsatte 18. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 1. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene *) ikke vil være de samme. For å oppnå et prisuttak for gris i 1. halvår 2023 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, settes engrospris opp med kr 0,20 per kg fra mandag 10. april.

Prisløype storfe:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 4,00 kr/kg
Mandag 27. februar (uke 9): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 27. mars (uke 13): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 17. april (uke 16): Engrospris opp 2,30 kr/kg   

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022. Se fullstendig prisliste for storfe.

Prisløype gris:

For å oppnå et prisuttak for gris i 1.  halvår 2023 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endringer i prisløypa. Fra mandag 10. april, engrospris opp kr 0,20 per kg.

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 2,40 kr/kg
Mandag 16. januar (uke 3): Engrospris opp 1,20 kr/kg  
Mandag 10. april (uke 15): Engrospris opp 0,20 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 45,00 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

Prisløype lam:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 4,20 kr/kg
Mandag 29. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2023 på 82,00 kr/kg. Det er 3,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022. Se fullstendig prisliste for småfe.

Prisløype egg:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2023 på 24,00 kr/kg. Det er 1,00 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

Prisløype sau:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,80 kr/kg

Prisløype purke:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg
 

Hvordan blir avregningsprisen *)

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskudd, eventuelt ekstra avtaletillegg storfe, effektivitetstillegg sau etc. kommer også utenom, også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

Se også Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris