Trekker kravet om ekstraordinært årsmøte

(25.09.23) I et brev til Norturas ordfører, informerer de 14 årsmøteutsendingene som hadde sendt inn krav om ekstraordinært årsmøte i Nortura, at de trekker kravet.

Årsmøte i Nortura SA

Det ekstraordinære Årsmøtet var planlagt gjennomført den 3. oktober på Gardermoen, og det var valg av nytt styre i Nortura som sto som eneste sak på møtet. Valgkomiteen i Nortura satte i gang jobben med innstillingen umiddelbart etter at kravet kom, og deres innstilling ble offentliggjort forrige uke.

Norturas Årsmøte består av 120 utsendinger. Det kreves at minst 10 prosent (12 stk) av utsendingene skriver under og forlanger ekstraordinært Årsmøte.

Norturas ordinære Årsmøte arrangeres på Lillestrøm 9. og 10. april 2024.