Endring i prisløypa for storfe og gris

(16.08.23) På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

Det gir følgende prisløyper ut året:

Prisløype storfe:

  • Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 4,00 kr/kg
  • Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
  • Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg 
  • Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg  
  • Mandag 27. november (uke 48): Engrospris opp 0,60 kr/kg 

Nortura kompenserer storfe meldt inn på avtale med basisuke 34, 35, 36, og 37 innmeldt fram til kl. 17 onsdag den 16. august, ved at slakt blir avregnet etter avregningspris gjeldende på slaktetidspunktet, men får ett ekstra avtaletillegg tilsvarende kr 4,00 pr kg.

(Kompensasjonen går dermed lengre enn uke 34-35 som det står i Eierbrevet per 16. august.)

Prisløype gris:

  • Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 0,80 kr/kg

Se nylig utsendt Eierbrev for utfyllende informasjon!