Gilde løfter fokus på fordelen med norske råvarer

(12.05.23) Gilde er en av Norges mest kjente merkevarer, men bare fem av ti er kjent med at Gilde er ensbetydende med norsk kjøtt. – Vi ser at mange forbrukere er opptatt av norsk og kortreist mat, nå tar vi grep for løfte fordelen med det norske, sier Nina Rishovd Stavenæs, markedsdirektør i Gilde.

Gilde 100 % norsk

Gilde er i en unik situasjon på det norske markedet som en av få merkevarer som eies av den norske bonden. 16300 bønder leverer norsk kjøtt fra hele Norge inn til Gilde hver eneste dag.

Gilde måler jevnlig forbrukernes kjennskap til matens opprinnelse, og har over tid sett at kjennskap til at Gilde alltid er norsk er for lav. Kartleggingen gjort vinteren 2023 viser at kun 53 % vet at Gilde er ensbetydende med norsk kjøtt, ifølge Ipsos Merkevaretracker.

– Det kan være mange årsaker til at folk ikke tenker over det gode med det norske. Mattrenden har i mange år vært fokusert rundt utenlandsk mat. I Norge har vi imidlertid mye å være stolt over og det er vår jobb å løfte norske kvalitetsfordeler, sier Nina Rishovd Stavenæs, markedsdirektør Gilde.

Går nye veier

Gilde har lansert de første av i alt fire filmer som går nye veier for å løfte frem norsk matproduksjon og fordeler ved dette. Istedenfor å lage tradisjonelle reklamefilmer har Gilde tatt med filmteamet ut til bøndene sine for å ta forbrukere med inn for å møte bonden og dyra.

I denne filmserien møter vi norske bønder i norske utkantstrøk – tett på grensa.


– Filmene er et skråblikk på mye av det vi tar for gitt med norsk landbruk. Vi ønsker å få folk til å reflektere over hva som er bra med norsk landbruk, og gi de litt mer kunnskap om norsk matproduksjon og hvordan små og store gårder bidrar til levende bygder og holder kultur og naturlandskap i hevd, sier Maren Dølgaard Eid, som er leder for merkevaren Gilde.

– Vi vet at norske forbrukere er mer og mer opptatt av kortreist norsk mat og her har vi de beste forutsetninger for å bidra til god folkeopplysning. Derfor ønsker vi at enda flere forbrukere har kjennskap til at Gilde alltid leverer norsk kjøtt.

Gilde bygger alle sine reklamefilmer på ekte historier. Bak de nye reklamefilmene medvirker bøndene selv - på egne gårder.

Matproduksjon tilpasset lokale forhold

Husdyr er i dag en hovedaktivitet i landbruket og i 2022 var det ifølge SSB registrert om lag 23 300 bønder som driver med kjøtt og egg i Norge. 16 300 av disse leverer kjøtt til Gilde.

– Det finnes Gilde-bønder over absolutt hele Norge, og Gilde er den eneste varemottakeren av kjøtt som tar imot dyr fra nord til sør. Gjennom dette er vi med å sikre landbruk over hele Norge, sier Maren Dølgaard Eid.

Norsk landbruk er basert på små gårdsbruk som er tilpasset lokale forhold i et land preget av gode beiteressurser.

 

Fakta om Gilde:

  • Gilde er en merkevare i landbrukssamvirket Nortura.
  • Gilde representer om lag 400 varelinjer
  • Gilde har røtter tilbake til 1904, da Hamar Slakteri ble etablert som det første bondeeide slakteriet i Norge. Den egentlige etableringen av konsernet var opprettelsen av Norges Kjøtt- og Fleskesentral (NKF), som ble dannet i 1931 som en medlemsorganisasjon for slakterier og direkte medlemmer.
  • I 1959 lanserte NKF Gilde som et regionalt varemerke i Nord-Norge. Fra 1964 ble varemerket brukt over hele landet.