Tiltakspakke på 400 millioner 

(25.04.23) Konsernsjef Anne Marit Panengstuen presenterte på årsmøtet en tiltakspakke på 432 millioner kroner i 2023 for å styrke Norturas konkurransekraft. – Det er tiltak som er planlagt over tid og som får effekt i år. Det handler ikke bare om kostnadskutt, men også tiltak på inntektssiden, sa hun. 

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen på årsmøtet

Tiltakspakken kommer etter det svake resultatet i 2022. Selv om omsetningen økte med 1,6 milliarder til 28,4 milliarder kroner, sank resultatet før avskrivninger, renter og skatt (EBITDA) med en halv milliard til 352 millioner kroner. Resultat etter skatt ble et underskudd på 276 millioner kroner. Bakgrunnen for resultatsvikten er velkjent: 

  • Sterk nedgang i innenlandsk etterspørsel førte til salgssvikt. 
  • Voldsom kostnadsøkning på alle innsatsfaktorer, blant annet 500 millioner kroner i økte energi- og transportkostnader. 
  • Driftsmessige utfordringer med dataangrepet mot Nortura og siste fase av pandemien. 

– Må helst bruke krona to ganger 

Konserndirektør for økonomi og finans, Henrik Frisell, understreket i sin orientering om årsresultatet at det er svært viktig for Nortura å ha soliditet som kan sikre god finansiering. 

– Framover blir det viktig å ha fokus på sterk balanse og soliditet, ikke bare årsresultatet. Vi må snu på hver eneste krone, og helst bruke den to ganger, sa Frisell, som viste til at Nortura ikke har klart å overholde alle sine nøkkeltall overfor bankene.