Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder i Nortura

(Lillestrøm, 09.04.23) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa er gjenvalgt som styreleder i Nortura SA, av Norturas årsmøte 19. april 2023. Vaag tar dermed fatt på sitt 7. år som styreleder i Nortura.

Norturaårsmøtet 2023 - det nye styret. Foto: Håvard Simonsen, Faktotum

Vaag var på forhånd innstilt på topp av valgkomiteen, og ble valgt av et stort flertall med 106 stemmer mot 4 blanke. Dette blir Vaags 7. år som styreleder i Nortura SA.

Utvider kompetansen i konsernstyret

Ivar Strand fra Snåsa ble valgt inn som nytt styremedlem etter Tronn Flittie som ikke ønsket gjenvalg. Ivar Strand er fra Snåsa i Trøndelag og driver med melk-, kjøtt- og kornproduksjon.

Han har bred arbeidserfaring blant annet som analytiker og med forretningsutvikling innen sjømatsektoren. I dag har han, i tillegg til å drive gården, styreverv og eierskap i ulike bedrifter gjennom sitt investeringsselskap. Bærekraft og sirkulærøkonomi er viktige stikkord for disse bedriftene, og bakgrunnen hans er ansett som en viktig tilleggskompetanse for Norturas styre.

Merethe Sund, Tone Steinsland og Bente Borgen ble valgt for en ny toårsperiode i Norturastyret. Jan Erik Fløtre er gjenvalgt som nestleder.

Ny styresammensetning

Konsernstyret i Nortura har 14 medlemmer. 8 medlemsvalgte styremedlemmer og leder velges i årsmøtet. De ansatte er representert med 5 medlemmer i konsernstyret.

Eiervalgte:

 • Styreleder: Trine Hasvang Vaag (gjenvalgt for 1 år)
 • Nestleder: Jan Erik Fløtre (gjenvalgt som nestleder for 1 år)
 • Styremedlem: Merete Sund (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Tone Steinsland (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Bente Borgen (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Ivar Strand (ny, valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Hans Amund Braastad (ikke på valg)
 • Styremedlem: Jan Erik Fløtre (ikke på valg)
 • Styremedlem: Ole Johs Egeland (ikke på valg)
 • Styremedlem: Linda Gjerde Myren (ikke på valg)

Varamedlemmer til styret, valgt for 1 år:

 • Einar Meisfjord
 • Martin Mæland
 • Else Horge Asplin
 • Tilde Sæther

Ny ordfører for årsmøtet ble som valgkomiteens innstilling, Sigurd Høyland, mens ny varaordfører ble Ragnhild Sjurgård. Resterende valg av kontrollkomite og valgkomite gikk også etter valgkomiteens forslag, det samme godtgjørelser til tillitsvalgte.