Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

(Oppdatert 15.01.21) Matkjedeinformasjon (MKI) er opplysninger som kan ha betydning for mattrygghet, dyrevelferd eller dyrehelse. Opplysninger om for eksempel om dyret har vært medisinert, om dyret kommer fra en besetning med restriksjoner grunnet smittsomme sykdommer, eller om dyret har et avvik som krever tilpassing på inntransport eller slakteri. 

Et dyr kan gå som hasteslakt dersom det er en dyrevelferdsmessig grunn til at transport til slakteri ikke kan vente til at matkjedeinformasjon (MKI) kan skaffes innen ordinær frist. I tillegg må selvsagt dyret som skal hasteslaktets oppfylle krav til transportdyktighet

Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet. 

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
  2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
  4. Er hasteslakt (dyr med MKI som ikke er oversendt MT inne tidsfrist. Årsak skal alltid skrives)

Er svaret nei på pkt 1 – 3 over, eller det er et hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

Skjema kan du printe ut her:

» Egenerklæringsskjema om medisinbruk eller andre relevante helseopplysninger

* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport, særlig:

  • a) dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
  • b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
  • c) drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke,
  • d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå,
  • e) svin på under tre uker, lam på under én uke og kalver på under ti dager, med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100 km.

Se også relevante artikler: