Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser gris - vilkår gris

(19.01.18) Fra 22. januar er eneste prisendring en justering av vekttabell for gris i gruppe 13, 83,1 kg-85 kg, prisen økes med kr. 0,50 per kg.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.


» Leveringsvilkår gris

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisnotering purke og råne

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)