Avregningspriser gris - vilkår gris

(31.05.24) Det er ingen endring i avregningspris for gris fra mandag 3. juni.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

» Siste notering i pdf.

» Leveringsvilkår gris (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisnotering purke og råne (krever innlogging)