Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser gris - vilkår gris

(13.04.18) Ingen endringer i avregningspris fra mandag 16. april.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.


» Leveringsvilkår gris

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)