Avregningspriser gris - vilkår gris

(30.12.20) Avregningsprisen for gris økes fra 4. januar i alle grupper fra 67 kg og oppover grunnet endring i vekttabeller etter prisnedtrapping mot jul, redusert omsetningsavgift fra årsskiftet, og økte innmatverdier. Øvre vektgrense heves til 95 kg. Se pristabell for alle detaljer.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.


» Leveringsvilkår gris (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisnotering purke og råne

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes