Avregningspriser gris - vilkår gris

(25.11.22) Ingen endring i avregningsprisen for gris fra mandag 28. november. Fra mandag 5. desember starter prisnedtrappingen på høye vekter for å få fram mer fersk gris mot jul, se mer info om slaktestrategi og priser mot jul under Gris.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

» Leveringsvilkår gris (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisnotering purke og råne (krever innlogging)