Avregningspriser gris - vilkår gris

(07.04.20) For gris er vektgrensen for høyeste pris på slaktegris økt til 90 kg fra mandag 13. april, dvs. at prisen for vektgruppe 85,1 til 90 kg går opp med kr. 0,80 per kg. Det er også foretatt en prisreduksjon for de laveste gruppene.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.


» Leveringsvilkår gris

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)