Avregningspriser gris - vilkår gris

(03.07.20) Ingen endring i avregningsprisen for gris fra mandag 6. juli.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,50 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.


» Leveringsvilkår gris

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Prisnotering smågris

» Prisnotering purke og råne

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)