Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Tiltak for reinere storfe

  (25.08.09) Norske storfebesetninger og rådgivere har deltatt i en undersøkelse for å kartlegge tiltak mot møkkete dyr. Over halvparten av rådgiverne tror møkkete dyr kan skyldes bondens arbeid. 91 storferådgivere har svart på en spørreundersøkelse om tiltak for reinere dyr.

 • Enkle grep gir mer kjøtt på melkebruket

  (09.01.09) Det forventes en årlig underdekning av norsk storfekjøtt på mellom 10 og 15 millioner kilo de neste årene. Dette gir rom for økt produksjon og økte inntekter på norske gårdbruk. Til tross for dette er det i 2009 prognosert en nedgang på om lag 300 tonn. Med noen viktige grep kan kjøttproduksjonen på melkebruket økes med 6,7 millioner kilo!

 • Klauvskjærerens ønskeliste - kjøttfe

  (23.07.08) For å lette arbeidet for klauvskjærer og gardbruker og minimalisere påkjenningen for kua, er det viktig at det blir lagt til rette for klauvskjæring på gårdene.

 • Kjøttfe og klauv

  (23.07.08) Prosjekt ”Klauvhelse” pågikk fra 2001 til 2006 og var et samarbeid mellom Norges veterinærhøgskole, Tine BA, Animalia og Geno.

 • Ungdyrkåring av kjøttfe

  (17.01.08) Ungdyrkåring er et objektivt vurderingssystem som gir den enkelte gårdbruker mulighet til å velge ut de beste dyra i egen buskap til eget påsett, eller til eventuelt livdyrsalg.