Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Nortura og TINE med samarbeidsavtale om fagrådgiving for storfekjøtt

  (15.04.14, endret 20.04.14) Fagrådgivingen er en av flere viktige medlemsfordeler ved å være samvirkebonde i Nortura og TINE. Som eiere og investorer i store konsern i norsk fastlandsindustri, stiller bøndene klare krav om at vi hele tiden skal jobbe best mulig for å fremme lønnsomheten deres, både i primærproduksjonen og resten av verdikjeden, sier Hans Thorn Wittussen, konserndirektør i Nortura.

 • Alle må nå ta smittebeskyttelse på alvor

  (20.02.14) Både eier og besøkende har ansvar for å forebygge smittespredning i og mellom besetninger. Overtrekks-klær og støvler for inseminør/veterinær skal være på plass i alle besetninger innen 1. mars 2014.

 • Rapporteringen til Husdyrregisteret må bli bedre

  (16.01.14) Mange flere storfeprodusenter enn i dag må rapportere inn til Husdyrregistret innen fristen. – Storfebønder som ikke melder inn opplysninger til husdyrregistret innen sju dager må være forberedt på tilsynsbesøk av Mattilsynet før de slipper dyra på beite i år, sier Marianne Engelsgjerd, som leder Mattilsynets nasjonalt tilsynsprosjekt for sporbarhet.

 • Forbetringspotensiale i oksekjøttproduksjonen

  (26.02.13) Ein viktig økonomisk faktor i oksekjøttproduksjonen er kor mykje fôr ein brukar for å produsere 1 kg slaktetilvekst. Med dei prisane som er på fôret no vil det, for dei aller fleste, vere eit viktig poeng å redusere fôrforbruket ved å intensivere fôringa og å auke den daglege tilveksten.

 • Mistanke om utbrudd av BRSV

  (19.12.12) Mattilsynet på Sunnmøre har fått melding om kliniske symptomer som samsvarer med mulig utbrudd av BRSV-smitte (Bovin Respiratory Syncytial Virus) i to storfebesetninger, smitte er ikke verifisert.

 • Knekk lusa

  (30.10.12) Sein høst og innsett av besetningen er riktig tidspunkt for en innsats mot lus. Sannsynligvis er lusebestanden liten nå, men vil vokse sterkt gjennom vinteren og både gi utrivelige dyr og skader på huden. Sterke angrep av blodlus på kalv vil kunne gi både sjukdom og dødsfall.

 • Smittsom diaré på storfe i Øst

  (18.11.11. endret 21.02.12) I høst og vinter har det vært utbrudd av smittsom diaré i storfebesetninger i flere deler av regionen. Selv om smittespredningen er nå på retur, dukker den også opp i nye områder. Vestfold er det siste området som er berørt. For å forhindre spredning av viruset er det viktig med gode smitteforebyggende rutiner.

 • Flere mordyr, men fortsatt mye å hente

  (19.07.11) Mordyrtallet forsetter å øke i Storfekjøttkontrollen. Totalt er det nå 42 591 mordyr i Storfekjøttkontrollen, en økning på 14 prosent siden 2009. Dessverre er det fortsatt alt for få som ser nytten av å veie dyrene sine og det er kun 16 prosent som har avvenningsvekt (200-dagersvekt) på kalvene sine i 2010.

 • Kategorifastsettelse etter faktisk alder

  (16.03.11) Fra 4. april endres regelverket for kategorifastsettelse på kalv og storfe. Fødselsdato som hentes fra Husdyrregisteret er avgjørende for hvilken kategori slaktet klassifiseres i.