Prisløyper engrosprisendringer for andre halvår 2024

(Oppdatert 17.06.24) Det er fastsatt engrosprisløyper gris, storfe, lam, sau og egg for andre halvår av 2024. Oversikt er oppdatert 17. juni med pris for sau og purke.

Bilde av en sau med bjelle som står på innmarksbeite. I bakgrunn ser vi små lam

Konsernstyret i Nortura fastsatte 21. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2024. Dette er prisløypa for PGE fra Nortura Totalmarked:

(Merk at dette er engrosprisløypa og inneholder ikke de variasjoner som omsetningsavgift og grunntilskudd, som utgjør avregningspris.)

Prisløype storfe:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg. 
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 0,60 kr/kg.
Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2024 på 74,30 kr/kg.  

Se fullstendig prisløype for storfe 2. halvår 

Prisløype gris:

Mandag 9. desember (uke 50): Engrospris ned 0,50 kr/kg.
Mandag 16. desember (uke 51): Engrospris ned 0,50 kr/kg.   
Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2024 på 44,90 kr/kg.

Prisløype lam:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 1,60 kr/kg.
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg.
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg.
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 1,00 kr/kg.
Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned 2,00 kr/kg.
Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned 1,00 kr/kg.
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg.
Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2024 på 85,00 kr/kg. 

Prisløype egg:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 2,50 kr/kg.
Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2024 på 27,90 kr/kg.  

Prisløype sau:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris ned 3,00 kr/kg (sau)
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 3,00 kr/kg (sau og ung sau)
Mandag 7. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg (sau og ung sau)

Prisløype purke:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg

Les mer om prisløypene på Nortura Totalmarked.