Linker til aktuelle hjemmesider

Referanser:

 • Hus for storfe, Lars Erik Ruud et al., 2014
 • Bygninger for gårdsbruk, Gjestang, Gravås, Langdalen, Lilleng, 1999
 • Landbrukets brannvernkomite, via Bondelaget
 • Spørreundersøkelse Landbrukets brannvernkomite 2010, Norges Bondelag.
 • Smittebeskyttelse, Helsetjenesten for storfe
 • Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, 2003.
 • Forskrift om hold av storfe, 2004
 • Grønn Viden, Ædeplads til køer i løsdrift, Husdyrbrug nr. 21, Kaj Hansen et al., 2001
 • Social behaviour in farm animals, L.J Keeling and H.W. Gonyou, 2001

Linker til aktuelle hjemmesider

Norske landbruksorganisasjoner

Nortura

medlem.nortura.no

Animalia

www.animalia.no

Geno

www.geno.no

TYR

www.tyr.no

Innovasjon Norge

www.innovasjonnorge.no

TINE

medlem.tine.no

Helsetjenesten for storfe

storfehelse.tine.no

Norsk Landbruksrådgivning

www.landbruksbygg.no 

Utenlandske og norske forsknings og rådgivningsmiljøer

Sveriges landbruksuniversitet

www.slu.se

Landbruksinfo - Danmark

www.landbrugsinfo.dk

Høyskolen i Nord-Trønderlag

www.hint.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

www.nmbu.no

Offentlige institusjoner

Mattilsynet

www.mattilsynet.no

Landbrukets brannvernkomité

www.lbk.no

Direktoratet for byggkvalitet

www.dibk.no

Landbruksdirektoratet

www.slf.dep.no

Aktuell litteratur

 • Hus for storfe, norske anbefalinger Lars Erik Ruud et al., 2014. Kan bestilles på storfehelse.tine.no
 • Bygninger på gardsbruk, Gjestang, Gravås, Langdalen, Lilleng, 1999
 • Kjøttfeboka, Serinius Trodahl, 2.utgave 1999
 • Forebyggende helsearbeid i husdyrproduksjon, Egil Simensen, 1998
 • Tekniske løsninger og husdyras atferd, Bøe et al., 2002
 • Drøvtyggerboka, Mardon Jørgensen, 1999
 • Økologisk husdyrhald, Olesen, Strøm, Lund, 1999

Referanser og linker for print, pdf. 16 kb

Relatert informasjon