Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

(28.04.20) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble gjenvalgt som nestleder på Norturas årsmøte som denne gang foregikk på Skype tirsdag 28. april. Nyvalgt i konsernstyret er Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad.

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og dette blir hennes fjerde år som styreleder. Trine ble gjenvalgt med 101 stemmer og 10 blanke.

Nye inn i styret ble Ole Reino Tala (56) fra Sem i Vestfold og Telemark som erstatter for Johan Narum, og Hans Amund Braastad (47) fra Fåvang i Gudbrandsdalen som erstatter for Inger Lise Aarrestad Rettedal.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:

 • Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder (gjenvalg)
 • Steffen Skolseg, Snertingdal – nestleder (gjenvalg)
 • Jan Erik Fløtre, Byrkjelo (gjenvalg)
 • Olav Håkon Ulfsnes, Aure (gjenvalg)
 • Merethe Sund, Sømna (ikke på valg)
 • Steffen Skolseg, Snertingdal (ikke på valg på styremedlem)
 • Bente Roer, Rygge (ikke på valg)
 • Tone Steinsland, Bryne (ikke på valg)
 • Ole Reino Tala, Sem (ny)
 • Hans Amund Braastad, Fåvang (ny)
   
 • Kjell Ove Høydal, Florø i Vestland – 1. varamedlem (ny)
 • Beate Menes Didriksen, Stokke i Vestfold og Telemark – 2. varamedlem (ny)
 • Ole Johs. Egeland, Spydeberg i Viken – 3. varamedlem (ny)
 • Bente Børsheim, Vega i Nordland – 4. varamedlem (ny)

Kirsten Helen Myren fra Vegårshei i Agder ble valgt som ordfører etter Håvard Ringnes fra Kløfta, og ny varaordfører ble som innstillingen, Bjørn-Arne Skoglund fra Risøyhamn i Nordland.

Ole Martin Fjeldberg ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen mens Anne Lise Kindingstad erstattet Liv-Julie Wågan som medlem. Ole Næss fra Brandbu frasa seg gjenvalg, og Bente Bjerkeset Solenes fra Gjemnes i Møre og Romsdal ble valgt som ny leder i valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslo også en tilpassing i valg av vararepresentanter til valgkomiteen på en personlig vararepresentant fra hver region mot tidligere at det velges 3 vararepresentanter i nummer-rekkefølge. Om det blir behov for å kalle inn vararepresentant bør denne komme fra samme region som representanten med forfall. Dette for å kunne følge opp arbeidet mot regional valgkomite og AU i regionen. Også generell kjennskap til regionen er viktig for arbeidet i valgkomiteen. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag, som ikke hadde foreslått noen endringer.

Se mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt