Vil styrke eierengasjementet

(30.04.20) Regionutvalgslederne understreket på årsmøtet denne uka at det er viktig for Nortura å styrke engasjementet blant eierne. Det blir et tema i arbeidet med vedtektsendringer og medlemsorganiseringen som styret har satt i gang.

Ole Johs. Egeland, RU-leder i region Øst
Ole Johs. Egeland, RU-leder i region Øst

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Flere la vekt på at Nortura er avhengig av tillit, engasjement og lojalitet blant eierne for å kunne gjennomføre endringene som er nødvendig for å sikre selskapets framtid.

– Oppmøtet på vinterens kretsmøter, samt det som oppleves av regionale tillitsvalgte, viser at en stor andel Nortura-eiere mangler engasjement for selskapet. Unntaket er i områder som mister et næranlegg eller får endringer i inntransport av slaktedyr, sa regionutvalgsleder Ole Johs. Egeland i region Øst.

– Vi trenger eierfølelse og den får vi bare hvis det er forståelse for hva vi gjør og hvorfor. Når usikkerhet råder og kriser oppstår, er det viktig med et tydelig lederskap og god kommunikasjon, sa han, og poengterte at bonden må få svar på «what's in it for me».

Det ble oppfordret til bedre hverdagskommunikasjon mellom selskapet og eierne, som for eksempel kjappe meldinger og «takk for hjelpen» når eierne har bidratt med økte leveranser. Det bygger stolthet hos eiere som ønsker å bidra.

Fra region Øst ble det bedt om at medlemsarbeidet styrkes for å sikre tilstrekkelige tilførsler.

Svein Slåtsveen fra Nord-Norge og Lars Morten Rosmo fra Midt-Norge understreket begge behovet for å være godt representert i hele landet. Slåtsveen hadde dessuten en klar oppfordring til sine kolleger:

– Lojalitet til vedtak og å snakke Nortura opp og frem er noe av det viktigste vi kan gjøre. Vær en god Nortura-eier. Vær stolt av merkevarene Gilde og Prior, ikke bare hjemme i din egen stue, men også ute blant andre bønder og forbrukere og i sosiale medier, sa han.

Hanne Guåker sa at Innlandet støtter arbeidet med en helhetlig gjennomgang av eierorganisasjonen, blant annet vurderinger av styrets størrelse og kompetansebehov, samt hvilke funksjoner, ansvar og oppgaver som skal tillegges regioner og kretser. Hun pekte på at gjennomgangen av eierorganiseringen er en viktig del av den radikale omleggingen som kreves i konsernet.

I region Vest har de det siste året endret på rutinene ved å ha ett RU-møte med valg på våren og erstatte det andre møtet med flere og mindre kretsutvalgsmøter gjennom året.

– Møtene har vært både fysiske og på telefon/skype. Etter erfaringene fra koronatida vil nok det meste av dette gjøres digitalt framover. Vi har fått engasjert hele kretsutvalget og fått flere med i prosessene. I tillegg har det vært mindre og kortere reiser som er positivt både for økonomi og miljø. Ordningen har blitt godt mottatt av de tillitsvalgte og de har gitt tydelig tilbakemelding om å få fortsette med ny møtestruktur, fortalte Lidvin Hage fra region Vest.

Styreleder Trine Havang Vaag sa at erfaringene fra Vest vil bli med i det videre arbeidet.
 

Se mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt