Ingen utbetaling av medlemskapital

(29.04.20) Årsmøtet i Nortura vedtok med 62 mot 35 stemmer å følge konsernstyrets innstilling om å la eiernes innskutte medlemskapital bli stående i selskapet i et år til. Mindretallet stemte for et forslag fra Nortura Agro om å utbetale nær 62,6 millioner kroner i medlemskapital, som også var konsernstyrets forslag før koronakrisen.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

– 12. mars ble verden snudd på hodet. Verden ble plutselig rammet av en pandemi og regjeringen bestemte at Norge skulle gå i dvale. Nortura er heldig som har flere markeder å forhold seg til, men det er usikkerhet i forhold til hvor store kostnadspådragene i produksjonen vil bli. Og hva hvis hele anlegg blir slått ut? Vi har beredskapsplaner for det, men hva med kostnadene? Dette gjorde at styret valgte å endre innstillingen til årsmøtet om å betale ut medlemskapitalen fra 2010. Det gjorde vi med tungt hjerte. Vi vet at våre eiere har bruk for pengene. Men som ansvarlige eiere mente vi det var riktig fordi usikkerheten var for stor, sa styreleder Trine Hasvang Vaag i sin tale til årsmøtet.

Regionrådsleder Willy Finnbakk varslet i forkant av årsmøtet at Agro ville fremme forslag om likevel å utbetale medlemskapitalen fra 2010. På årsmøtet sa han at medlemskapitalordningen var genial da den ble innført, men at den nå oppleves som en belastning som har skapt mye støy og frustrasjon.

– Styrets opprinnelige innstilling om at den skulle utbetales i år, ble veldig godt mottatt på kretsmøtene. Den økonomiske situasjonen ute hos bøndene er anstrengt. Det var og er derfor en stor skuffelse over at styret, som et av sine første grep i koronakrisen, valgte å gjøre om vedtaket. Ordningen bør gjennomgås på nytt og enten forbedres eller avvikles, sa Finnbakk.

Fra region Nord-Norge ble det pekt på noe av det samme, og regionrådsleder Svein Slåtsveen spurte om det kunne legges til rette for at pensjonister og eiere som har overdratt driften til andre kan få utbetalt årets andel av medlemskapitalfondet.

Styreleder Vaag sa man gjerne skulle gjort det, men at det ikke er rom for dette i henhold til samvirkeloven, der medlemmer anses som en enhetlig gruppe. Hun understreket for øvrig at styret ikke har hatt noen prestisje i denne saken, men at en utbetaling nå vil innebære økt risiko.

Status medlemskapitalkonto
Se status på din medlemskapitalkonto på Min side, disponerings av resultatet for 2019 og tidligere avsetninger og utbetalinger finner du her.

Se mer fra årsmøtet på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt