Alle storfeprodusenter skal ta prøve - det lønner seg!

BRSV og BCoV - kontrollprogram

(02.11.18) Det er gjort beregninger som viser at disse virussykdommene BRSV og BCoV koster næringen ca 150 millioner pr år. Med oppdatert smittestatus fra alle storfebesetninger og fokus på smittebeskyttelse vil frekvensen av hoste og diare reduseres betydelig. Det vil gi mindre sykdom og redusert medisinbruk. Dette vil dermed være et viktig bidrag for økt lønnsomhet og ikke minst en bedret dyrevelferd.

LOGO

Om sykdommene 

BRSV forårsaker smittsom luftveisinfeksjon. Både unge og gamle dyr angripes. Dødeligheten kan være opp til 40% av kalvene. BCoV gir smittsom diare og luftveissjukdom. Den angriper også dyr i alle aldre. Før vi startet Kontrollprogrammet, ble nesten halvparten av storfebesetningene årlig smittet med ett av eller begge virusene. Les mer om sykdommene på animalia.no/storfe

Hold besetningen fri for virus! 

Ut fra alle prøvene som er sendt inn vet vi at bortimot 8 av 10 besetninger er virusfri. For å forebygge smittespredning er det veldig viktig å vite hvor det kan være virus. Spesielt trenger livdyrformidling og inntransport av slakt denne informasjonen for å smittesikre transport av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og annet servicepersonell. Det er også positivt og motiverende for deg som dyreeier å få svar på at det ikke er virus i besetningen.

Det siste året har store områder av landet ikke hatt de to virusene. Det gjelder Nord-Norge, store deler av Østlandet og store deler av Trøndelag. Det er kun Vestlandet som har hatt relativt stor spredning. Hvis alle gjøre en liten innsats vil vi antakelig få enda mindre spredning kommende vinter.

Prøvetaking - noen korte retningslinjer:

  • 4 individer
  • Aldri ta prøver av innkjøpte dyr, de MÅ være født i besetningen
  • Melk – velg 1.laktasjonskyr
  • Blod – kalv/ungdyr må være minimum 6mnd

Les mer om prøvetaking på animalia.no/storfe, eller på lenkene her på vår side.

Smitteforebygging

Når besetningen er dokumentert fri for virusene er det viktig å opprettholde GRØNN status. Det gjør du gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare krav til besetninger du eventuelt skal kjøpe dyr fra. Det er flere artikler om praktisk smittevern på animalia.no/storfe