Angusavtale

Norsk Aberdeen Angus

(Oppdatert 09.01.24) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen. Det er midlertidig stans i tegning av nye avtaler.

Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland
Foto: Jeanette Villanger Håland

1. Avtaleomfang

Produsenten forplikter seg til følgende:

 • Medlemskap i Nortura
 • Levere alle slaktedyr til Nortura
 • Melde inn storfe i henhold til enhver tid gjeldende innmeldingsordninger

Nortura forplikter seg til å:

 • Følge ordinære rutiner og leveringsbetingelser
 • Utbetale en tilleggspris på slakt som innfrir kravene til Angustillegg

2. Krav besetning

 • Reine dyr. (Dyr med hygienetrekk kategori 2 blir underkjent)
 • Godkjent KSL på bruket
 • Vi oppfordrer til å benytte innmeldingsskjema. Om individer som tilfredsstiller kravet til rase på far i pkt 3 under ikke kommer frem, kontakt medlemsentert for innmelding.

3. Krav til dyrene

Pristillegg Krav
kr 1,50 Alle dyr med minimum 50% Angus, unntatt kategoriene Okse, Ku og Kalv. 
Krav til klasse Minimum klasse O
Krav til fett Minimum fettgruppe 3
Genetikk Far til avkommet skal være 100 % Aberdeen Angus
Semin, ungdyrkåret eller Stambokført)

Kr. 3,00 i tillegg for Angus Gourmetku, rasekrav renraset Angus ku

Slaktekategori Ku, det vil si 1461 dager eller eldre, omtrent 4 år
Slakteklasse O+ eller bedre
Fettgruppe 3+ eller høyere
Slaktevekt Fra 280 til og med 400 kg

NB dyr som ikke holder disse kravene avregnes som ordinært slakt!

Fettkompensasjonen

Slakt som tilfredsstiller følgende krav til kvalitet oppnår ytterligere kr 6,00 pr kg. For kategorien kvige er fettkompensasjonen kr 9,00 pr kg.

Kategori Vekt Alder Fettgruppe
Ung okse: 260,1 kg til 360,0 kg 301 - 540 dager (18 mnd) 3 tom 5+
Kvige: 200,1 kg til 300,0 kg 301 - 730 dager (24 mnd) 3 tom 5+
Kastrat: 220,1 kg til 320,0 kg 301 - 900 dager (30 mnd) 3 tom 5+
Ung ku: 260,1 kg til 360,0 kg 731 - 990 dager (33 mnd) 3 tom 4+

4. Avtaleforhold

 • Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd. fra oppsigelsesdato
 • Vilkår og satser i avtalen kan endres med 1 mnd. varsel på våre nettsider
 • Avtalen kan settes til side ved restriksjoner og lignende (force majeure)

Avtale

Det er midlertidig stans i nytegning av Angus-avtaler. Ta kontakt med medlemssenter/rådgiver for spørsmål.

Tilknytta artikler