Dyrevelferdsprogram for storfe

(Oppdatert 06.01.22) Nå lanseres dyrevelferdsprogrammet for storfe. For deg som storfeprodusent innebærer det å inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned. Vi oppfordrer til å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden. Det er ei samla norsk storfenæring som står bak dyrevelferdsprogrammet som er innført fra nyttår 2022.

DVP-besøk. Foto: Geno

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. 

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Innrullering av besetninger

For å få en jevn innrullering av de rundt 10 000 aktuelle storfebesetningene, får hver besetning en fastsatt periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. Det vil bli sendt ut varsler i god tid, for å sikre at alle er oppmerksomme på sin periode.

Siste siffer i dyreholds-ID

Periode

0 og 1

1. januar 2022 - 1. april 2022

2 og 3

1. mars 2022 - 1. juli 2022

4 og 5

1. juni 2022 - 1. oktober 2022 

6 og 7

1. september 2022 - 1. desember 2022

8 og 9

1. desember 2022 - 1. mars 2023

Oppsamlingsperiode

1. mars 2023 - 1. mai 2023 

Hvor finner du din Dyreholds-ID?

Mattilsynet tildelte dyreholds-ID til alle storfeprodusenter i november 2019. Du har fått et digitalt brev med din dyreholds-ID, du finner den også i Mattilsynets skjematjenester.

Planlegg veterinærbesøket i god tid innen fristen!

Slik kommer du i gang med DVP storfe når du er innrullert:

  1. Gå til VPstorfe ved å følge lenken i meldingen du mottar eller gå direkte til vpstorfe.animalia.no. Logg inn med brukernavn og passord fra Landbrukets Dataflyt, dette er det samme som brukes i din husdyrkontroll og andre systemer i landbruket.
  2. Når du er logget inn, opprett avtale med minst én veterinær. Trykk på fanen som heter «Avtaler» øverst på siden, trykk deretter på knappen «Legg til ny rådgivende veterinær» og søk opp ønsket veterinær. Når du trykker på veterinærens navn, sendes det en avtaleforespørsel.
  3. Ta i tillegg direkte kontakt med den aktuelle veterinæren for å avtale tidspunkt for DVP-besøket. Dette avtales på samme måte som for andre veterinærbehov. Det er svært viktig at du avtaler besøk i god tid innen fristen for å unngå kapasitetsutfordringer hos veterinæren og travle perioder for deg selv. Det må være nok dyr i eller i nærheten av fjøset til at en helhetlig vurdering kan gjennomføres. Unngå perioder hvor store deler av besetningen er utilgjengelig.
  4. Vi anbefaler at du leser gjennom veileder for DVP-besøk før veterinæren kommer, slik at du er godt forberedt og dermed får mest mulig ut av besøket. Veilederen og annen relevant info er lenket opp eller du finner i underkategoriene.

NB! Det er fullt mulig å gjennomføre første DVP-besøk før perioden din har startet dersom det passer bedre.

 

Logg inn, informasjon og brukerstøtte

Logg inn på registreringsplattformen VPstorfe for å håndtere avtaler, se status og registrere besøk. Mer informasjon, inkludert brukerveiledning, finner du her: www.animalia.no/no/Dyr/storfe/velferdsportal-storfe

Om du ikke finner svarene du trenger, eller har tilbakemeldinger/innspill på programmet, kontakt brukerstøtte. E-post: vpstorfe@animalia.no 

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe. Det omfatter ca. 99 prosent av alle storfe og ca. 93 prosent av alle besetninger. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder fra 1. januar 2022.

Mer informasjon