Angus Gourmetku - kyr over 4 år

(28.09.22) Alle produsenter som har Angusavtale kan også få ekstra tillegg i pris også på kyr som er eldre enn 4 år. Det kalles «Angus Gourmetku», og kan gi kr. 3,- pr kg i ekstra pris.

Av: Bengt Egil Elve, spesialrådgiver storfe i Nortura

Ung ku opp til og med 990 dager er allerede inkludert i Angusavtalen.

Krav til slaktet

  • Rasekrav renraset Angus ku
  • Slaktekategori «Ku» det vil si 1461 dager eller eldre, omtrent 4 år
  • Slakteklasse O+ eller bedre
  • Fettgruppe 3+ eller høyere
  • Slaktevekt fra 280 til og med 400 kg

Innmelding er den samme som alle avtaler, 4 uker før ønsket slakteuke.

Ekstra pris

Angus Gourmetku gir et ekstra tillegg på kr. 3,- pr kg på slakt som treffer innenfor kriteriene. Slakt som treffer utenfor kriteriene får ingen ekstra tillegg. Alle slakt får avtaletillegg, puljetillegg og andre tilleggsytelser som vanlige slakt. Det utbetales ikke fettkompensasjon på Angus Gourmetku.

Innmelding

Dyr som tilfredsstiller alder og rasekrav er enkelt å melde inn. Det kan være at det ikke er mulig å melde inn som burde gå. Da må de meldes inn på telefon til Nortura Medlemssenter 95518400 (ikke sms). Det er viktig å få dyrene rett innmeldt.

Et dyr kan bare meldes inn på en avtale, så dersom slaktet faller utenfor kriteriene til Angus Gourmetku, så får det ikke for eksempel ikke tillegg for på Norsk Kjøttfe.

Tillegg for kjøttfe slaktekategori ku, 1461 dager eller eldre er 1 kr/kg.

Det vil si at dersom det er sannsynlig at slaktet ikke treffer innenfor kravene, så kan det være lurere å melde inn på Norsk Kjøttfe avtale.

Relatert informasjon