Bestill drektighetskontroll i god tid

(24.08.22) Høst og innsett nærmer seg, og det er tid for å drektighetskontrollere kua. Er du tidlig ute og trenger å bytte ut tomme kyr er det et godt utvalg på drektige livdyr av god kvalitet nå.

Kyr på beite. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Av: Elisabeth Kluften, spesialrådgiver storfe i Nortura

Venter du for lenge er det en sjanse for at disse dyra ikke lenger er i markedet. 

Det koster å fôre ei tom ku gjennom vinteren da hun spiser mellom 1600-2000 FEm fra innsett til beiteslipp, noe som igjen utgjør 5000-6000,- 

I tillegg til at hun tar opp en plass uten å produsere.

Oppdager du at du trenger drektige dyr så ta kontakt med livdyravdelingen på Nortura.

For de av dere som skal selge drektige dyr er det også viktig at dyra er drektighetskontrollert før innmelding da vi ikke kan omsette dyr vi ikke vet status på i forhold til drektighet.