Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

(19.10.22) Salget av storfekjøtt i butikk er lavere, og bestillinger av hele slakt er redusert til omtrent en tredjedel av normale. I praksis er det nå kapasitet på selve innfrysingen som begrenser ukentlig antall storfe som er mulig å slakte. Vi opplever at det nå på kort tid har blitt en like krevende situasjon som den vi opplevde etter tørkesommeren i 2018.

Storfeslakt på hengehall, Nortura Egersund

Av: Bengt Egil Elve, spesialrådgiver storfe, og Karin Marie Røhne, leder tilførsel og rådgiving

Nortura slakter normalt 4.500-5.000 storfe i uken. I høst opplever vi at salget til industrikundene har blitt kraftig redusert på kort varsel. Når det blir slaktet mer enn etterspørselen, må overskuddet fryses inn på reguleringslager. Kostnaden med reguleringslager dekkes av alle bønder via omsetningsavgiften.

I disse ukene legges det inn 1300-1500 hele storfeslakt på reguleringslager ukentlig. Det er normalt med overskudd av storfe på denne årstiden, men siden salget av helt slakt av storfe nå går kraftig tilbake blir overskuddet som må fryses inn betydelig høyere enn normalt.

prognosene fra Nortura Totalmarked har det siden mars 2022 vært en reduksjon i salg på 14,5 % i høst. Hittil har salget av helt slakt i høst vært vesentlig lavere enn prognosert. Årsaken til reduksjonen av helt slakt nå i sesong er sammensatt. Dyr strøm og økte kapitalkostnader gjør at enkelte aktører ikke ønsker å sitte med mye storfekjøtt på egne lagre. I tillegg er det knyttet usikkerhet til salget av storfe videre i 2023, og situasjonen kan også indikere at enkelte aktører har importert mye storfekjøtt nå i sommer.

Nortura har hittil i høst skåret det budsjetterte antall slakt, og har lagt overskytende volum på eget råvarelager. Ellers så hadde situasjonen vært enda verre.

Bedriftenes egne råvare/internlager, det vil si både Nortura og andre sine lagre er ikke en del av reguleringslageret.

Mange produsenter vil nå oppleve at henting av dyr blir flyttet mot slutten av avtaleperioden, eller også ut over avtaleperioden. Det beklager vi på det sterkeste. Det er fordi vi befinner oss på en øvre grense for hvor mange slakt det er kapasitet til, altså teknisk mulig å fryse inn hver uke.

Vi forstår at skyving av ønsket slakteuke er krevende for dere som produsenter, og vi ber om at alle forsøker å finne løsninger for å holde dyrene til slakteuken kommer. Opplever du situasjonen som svært kritisk kan du ta kontakt med din rådgiver. Så kan vi i fellesskap forsøke å finne en løsning dersom dyrene dine blir skjøvet mer enn det som er praktisk mulig å holde de.

Du kan følge markedet uke for uke på Nortura Totalmarked sine sider.

Relatert informasjon (ekstern)