Innmelding av storfe til slakt på Min side

(30.03.23) Fra i dag åpnes det for innmelding av storfe til slakt på Min side. Dermed er siste dyreslag over på nye Min side for innmelding av slaktedyr, all omsetning av livdyr er koblet over tidligere.

Min side Du logger deg inn på Min side i toppen av medlem.nortura.no, eller lagrer direktelenken minside.nortura.no på din telefon.

Løsningen fungerer like godt fra din mobiltelefon.

Alle lanseringer på Min side vil videreutvikles, det gjelder også innmelding av storfe.

Kastrat meldes inn til medlemssenteret

Skal du melde inn kastrater til slakt må du kontakte medlemssenteret på telefon 955 18 400, det er inntil vi får på plass en oppdatering av Min side ikke mulig å melde inn på kategorien kastrat.

NB: Nye Min Side vil fungere best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser. Hvordan bytte nettleser på mobil (Google)

Nye Min side er bygget for deg som Norturabonde med mål om å skape et enklere grensesnitt mot Nortura. Siden dataangrepet i 2021 har vi jobbet intensivt med å bygge opp en ny digital tjeneste fra grunnen av. 

Min side

Utrullinger

I august 2022 ble første del av nye Min side med innmelding av småfe til slakt lansert. Deretter er innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr, avlsdyr kjøttfe og avlsdyr melk, mine leveranser, innmelding-, bestilling og direktesalg av smågris, innmelding av gris til slakt og avlsdyr gris med i tjenesten.

Nå kommer altså innmelding av storfe til slakt, og egg- og fjørfekjøttkontrollen.

ROS-analysen for småfe er siste løsning på den midlertidige versjonen og skal også over på Min side med det første.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)