Knekk lusa

(30.10.12) Sein høst og innsett av besetningen er riktig tidspunkt for en innsats mot lus. Sannsynligvis er lusebestanden liten nå, men vil vokse sterkt gjennom vinteren og både gi utrivelige dyr og skader på huden. Sterke angrep av blodlus på kalv vil kunne gi både sjukdom og dødsfall.

Lus
De aller fleste besetninger som ikke gjør noe aktivt for å bekjempe lus har det.

Av: Ola Nafstad, Animalia

Lus er fortsatt utbredt og de aller fleste besetninger som ikke gjør noe aktivt for å bekjempe lus har det. Særlig er pelslus utbredt. 

Riktig tidspunkt for behandling er nå på høsten før bestanden av lus øker. Venter du med å behandle til du eventuelt oppdager lus i februar og mars har skaden alt skjedd. Det er vanskelig å påvise lus nå, men følgende besetninger bør behandles uansett:

  • Besetninger som ikke er behandlet på flere år
  • Besetninger som kjøper dyr
  • Besetninger som deltar på fellesbeite eller fellesfjøs deler av året
  • Besetninger som har annet omfattende samarbeid 

Det er nå flere aktuelle preparater tilgjengelig fra to ulike grupper av parasittmidler. En av disse gruppene virker også mot innvollsorm. Dette kan være aktuelt å kombinere i noen besetninger. Avklar dette med din veterinær.

For behandling mot lus er det helle-på preparatene som er førstevalget. Disse brukes ved å helle riktig dose på huden, ikke i hårlaget, langs rygglinja. Derfra vil det aktive stoffet spre seg over hele huden.

Aktuelle preparater har ingen eller svært kort tilbakeholdelsesfrist både for kjøtt og mjølk, men husk å avklar dette med din veterinær når dere legger opp behandlingen.

Det viktigste å huske på ved behandlingen er:

  • Alle dyr i besetningen skal behandles. Lus er mest utbredt og skaper størst problemer hos kalver og ungdyr. Derfor skal alle dyr behandles ikke – minst okser og kviger på binge. For noen av preparatene er det advart mot å behandle kalver under 14 dager. Kan du unngå det ved å planlegge litt, er det derfor en fordel.
  • Klipping av alle dyr er en fordel for både lusebehandling og reine trivelige dyr generelt, men det er ingen forutsetning for å behandle mot lus. Det er derfor bedre å behandle nå og klippe når du har tid enn å vente på å få klipt og kanskje aldri komme så langt. Å klippe ei stripe langs ryggen kan være et godt og raskt alternativ.
  • Gjentas behandlingen etter 14 dager kan du oppnå å få sanert besetningen helt for lus. Du kan da slippe å behandle kommende år hvis du heller ikke kjøper dyr eller har kontakt med andre besetninger på annen måte gjennom året.
  • Ved alle innkjøp av dyr skal disse behandles umiddelbart mot lus. Generelt anbefales det at innkjøpte dyr holdes i en egen mottaksavdeling de første ukene.