Nortura utvider livdyrtjenesten med avlsdyr av kjøtt og avlsdyr melk

(Oppdatert 08.12.22) Kjøpe eller selge avlsdyr av kjøttfe- eller melkeraser? Nå kan du gjøre det selv på nye Min Side i Nortura.  

Kjøttfedyr på beite. Illustrasjonsbilde

Drøyt 6100 livdyr av avlsdyr kjøttfe og avlsdyr melk omsettes gjennom Nortura i løpet av året. Dette inkluderer både ku, kvige og okse og livkalv av alle raser. Nå kan du kjøpe og selge avlsdyr kjøttfe og avlsdyr fra melkeraser via selvbetjeningsløsningen Min Side i Nortura.  

Nå er all omsetning av livdyr av storfe i livdyrtjenesten på Min side, etter at fôringskalv ble lansert i september og kjøttfe i november.  

Les om livdyr fôringskalv her.

Slik gjør du det 

For å benytte deg av livdyrtjenesten, logg inn på Min Side med produsentnummer og passord. Skal du kjøpe livdyr, krysser du av for hun- eller hanndyr, storferase og alder.  

Skal du selge et dyr, legger du individnummer og registrerer vekt eller brystmål.  

Det er også mulig å registrere direktesalg til en kjent kjøper. Kryss av om du trenger transport eller om dyret allerede har blitt flyttet.  

Manglende innrapporteringer til TKK og SFK

Livdyrtjenesten henter informasjon fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen, så sørg for at de er oppdatert i forkant.   

Mange ammekubesetninger, også avlsbesetninger registrerer ikke bedekning når kvige/ku har gått med okse. Det er viktig at disse opplysninger blir registrert og oppdatert etter drektighetstest. Er ikke bedekning/drektighet registrert så vil det ikke komme med i prisberegning. Det må da beregnes manuelt.

For å få tilgang til livdyrløsningen på Min side må du være medlem i Nortura. Ved direktesalg er det ingen krav til medlemskap for kjøper, kun at vedkommende er registrert med kundenummer i Nortura sitt leverandørregister. 

Første versjon

Vi har en kjent feil i individlisten i første versjon. For noen kan listen vise dyr som er utmeldt, noen dyr vil ha teksten "ta kontakt med livdyrformidler". Du behøver ikke ta kontakt da feilen er kjent. Vi jobber med å få rette feilen så fort som mulig.

Ta kontakt med medlemssenteret her om det er spørsmål 

 

Hva gjør du for å unngå at løsningen stopper opp?

  • Legge inn vekt- og eller brystmål der det er spørsmål om det
  • Ikke melde dyr ut av besetningen før etter de er solgt, og kjøper melde inn i sin besetning
  • Sørg for oppdatert Storfekjøttkontroll og Kukontroll
  • NB: Nye Min Side vil fungere best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser. Hvordan bytte nettleser på mobil (Google)