Øker prisen for tunge storfeslakt fra 2. påskedag

(15.03.21) Prognosen for mars viser at underdekningen av norskprodusert storfe øker ytterligere. Nortura ønsker å stimulere til økt storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale gjennom å øke andelen av de tyngste slakta i kategorien ung okse. Fra mandag 5. april heves derfor vektgrensen for topp-pris med 25 kg.

Det betyr at fra klasse P- til og med klasse R- vil en da oppnå høyeste pris opp til 400 kg og fra klasse R og høyere opp til 425 kg.

Endringene fra 5. april gjelder for kategoriene ung okse, kastrat og kvige og er som følger:

  • Vektgruppe 375,1-400,0 kg får lik pris som vektgruppe 325,1-375,0 kg. Det betyr at det blir en prisøkning i denne vektgruppen for klasse R- til P-. 
  • Det legges til en ny vektgruppe 400,1-425,0 kg som får tilsvarende pris som gjeldene vektgruppe 375,1-400 kg.
  • Det legges til en ny vektgruppe over 425 kg som får tilsvarende pris som dagens vektgruppe over 400 kg.

Dette medfører ingen endring i Planlagt gjennomsnittlig engrospris eller prisløypa.

Virkningen av endringen på gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 er beregnet å være mindre enn 1 øre/kg.  

Nortura vil øke produksjonen med 1200 tonn

– Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn. Mer om disse tiltakene finner du på medlem.nortura.no/storfe, sier fagsjef på storfe i Nortura, Asgeir Svendsen.

Svendsen minner imidlertid om at fôrforbruket pr kg kjøtt øker med økende vekt.

– Det er videre stor sammenheng mellom økende slaktevekt og fettansetning. Økte slaktevekter vil derfor kunne føre til økt fett-trekk. Hva som er optimal slaktevekt vil variere med fôrkostnadene, fôrstyrke, plass, rase, med mer. Vi anbefaler at hver enkelt gjør gode vurderinger for sin besetning, sier han.