Oppgradert løsning for innmelding av storfe

(Oppdatert 30.03.22) Nortura har laget en ny heldigital løsning for innmelding av storfe til slakt. Løsningen som nå lanseres er versjon 1.0, forbedringer og justeringer vil komme fortløpende. Innmeldingsløsningen for storfe er nå oppgradert med mulighet for å melde inn flere dyr på samme avtale.

Kyr på beite. Foto: Liv Jorunn Sagmo, Nortura

For å levere en tjeneste raskt har vi måttet ta noen valg som gjør at noen kanskje vil savne funksjonalitet i løsningen. I første løsning er flyten basert på at man velger henteuke først, og at man får et forslag på hvilke slakteavtaler som hvert dyr kan meldes inn på.

Innmeldingsløsningen for storfe er nå oppgradert med mulighet for å melde inn flere dyr på samme avtale. Du kan bytte avtale dersom du skal levere på to ulike avtaler. Gjør ferdig en avtale først og bekreft eventuelle restriksjoner.

Du melder inn på innmelding.nortura.no

Moderne plattform for digitale tjenester

Nortura jobber i dag med å utvikle nye moderne tjenester for bondens digitale hverdag. Nortura vil levere tjenestene fortløpende, men det kan ta noe tid før vi er ferdige med alle fremtidige og helhetlige tjenester. I mellomtiden setter vi stor pris på deres tålmodighet og konstruktive tilbakemeldinger.

Se instruksjonsvideo for ny løsning

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)