Slakt av rasen Blå behandles som risikoslakt

(28.04.22) Styret har vedtatt at slakt av rasen Blå skal behandles som risikoslakt. Nortura vil ikke benytte seg av slike slakt eller legge disse på reguleringslager.

Belgisk blå, bilde fra buskap.no

Dersom Nortura mottar slakt av rasen Blå vil disse forsøkes å bli solgt videre til andre aktører til en redusert pris iht håndtering som risikoslakt. Dersom disse ikke blir solgt vil produsenten måtte ta disse i retur eller dekke kostnader ved destruksjon.

Ordningen blir tilsvarende den vi har på mottak av gris fra produsenter som får vedtak fra Mattilsynet om dårlig dyrevelferd.

 

Ønsker ikke bruk av disruptive gener

Husdyrnæringen i Norge ønsker ikke bruk av disruptive gener, såkalt dobbeltmuskelatur. Det pågår et toårig pilotprosjekt for å kartlegge omfanget av disruptive gener hos storfe i dagens populasjon. Pilotprosjektet skal også etablere systemer som er tilpasset slakteriene for å avdekke uønsket genetikk.

Bransjen står samlet om at norsk storfeproduksjon skal være fri for disruptive gener fra og med 2025. Produsenter som benytter seg av uønsket genetikk må forvente reaksjoner i form av sanksjoner som betydelig trekk i slakteoppgjør.

Se artikkelen Nyttige resultater fra kartlegging av dobbeltmuskulatur-genetikk fra Animalia.

Prosjekt for kartlegging av dobbeltmuskulatur-genetikk er avsluttet