Biffakademiet utsatt

(Sist endret 13.03.20) Med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått i forbindelse med Korona viruset og de tiltak som myndighetene og Nortura har iverksatt blir Biffakademiet Modul 3 utsatt.

Produksjon av mat er selvsagt et samfunnskritisk område i en slik situasjon. Nortura har derfor satt i verk en rekke tiltak for å sikre at vår verdikjede fra produsent til forbruker skal gå så normalt som mulig. Det betyr blant annet at det er lagt strenge begrensninger for besøk på våre anlegg.

Vi er i dialog med hotellet der vi tar sikte på å gjennomføre kurset på et senere tidspunkt.  Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette er avklart.

Vi håper på forståelse for dette og ønsker dere alle en god helg!

 


 

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. 

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF.

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler.

De ulike modulene
Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Pris
Deltagere må betale kr. 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi