Biffakademiet med modul 2

(Sist endret 04.09.23) Vårt populære Biffakademi er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Kurset passer for både erfarne og ferske produsenter som ønsker å utvide kunnskapen innen produksjonen. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura. Modul 2 – Kalven arrangeres på Hamar 11. - 12. oktober. Påmeldingsfrist 15. september!

Biffakademiet består av fire uavhengige moduler, det er mulig å bare delta på de modulene som er mest aktuelle på egen gård. De som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF. Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. 

Modul 2 – Kalven oktober 2023

Arrangeres på Hamar, på Scandic Hamar 11. - 12. oktober 2023. Påmeldingsfrist 15. september.

Påmelding Nortura Medlemssenter, tlf. 955 18 400 NB! Ikke SMS.

De ulike modulene

Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Pris

Deltagere må betale kr 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere.

Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2.

  • Dagpakke som inkluderer lunsj koster kr 610 x 2 = kr 1220,-
  • Overnatting koster kr 1000,- pr person i enkeltrom, kr 650,- pr. person i dobbeltrom.
  • 3 retters festmiddag med drikke koster kr 495,-

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven – Beite og helse
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi