Biffakademiet med Modul 3 Ungdyret

(Sist endret 05.02.20) Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. Modul 3 av Biffakademiet arrangeres på Malvik i mars og på Ringsaker i april, det er nå klart for påmelding.

Limousin kun med kalv

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF.

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler.

De ulike modulene
Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Samlinger
Modul 3 av Biffakademiet arrangeres på Malvik i mars og på Ringsaker i april, modulen har to hovedbolker. Den ene omhandler adferd med fokus på etologi, signal på adferd som dyra viser og praktisk handtering av storfe. I tillegg blir det en stor bolk om fôring.

De to foregående modulene har også dette med, men det er i denne modulen man får den grundige innføringen i temaet, som næringsbehov, fôranalyser, slakteplanlegging, fôrplanlegging og fôringsøkonomi for både dyr til slakt og til rekruttering.

Klassifisering av slakt og krav til kjøttkvalitet i markedet blir også drøftet i denne modulen med omvisning på Norturas anlegg i Malvik og Rudshøgda.

Påmelding til samlingene :

Første dag i samlingen vil bli på hotellet, med møtestart kl. 10,00. Andre dag vil bli på Norturas anlegg med møtestart kl. 08.30 og avslutning kl. 15.30.

Detaljert program vil komme i løpet av kort tid. 

Påmelding innen torsdag 20. februar.

Pris
Deltagere må betale kr. 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2. Se hotellpriser ved påmelding.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi