Biffakademiet med modul 3

(Sist endret 11.09.20) Som kjent måtte vi avlyse gjennomføringen av modul 3 i vår. Vi har nå vært i kontakt med hotellene og lagt opp et løp slik av vi kan gjennomføre dette i oktober. Alle som var påmeldt i vår har fått informasjon om dette. Det er plasser ledig i Trøndelag!

De som eventuelt ikke kan delta har fått anledning til å melde seg av. Kurset på Østlandet er fulltegnet, og påmeldingen dit er stengt. Men det er rikelig med plasser i Trøndelag og vi vil gjerne ha med flere der - påmelding her innen 1. oktober.

Høstens samlinger:

  • Østlandet: 21. – 22. oktober på Scandic Ringsaker, Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes
  • Trøndelag: 14. – 15. oktober på Best Western Stav Hotel, Midtsandhøgda 3, 7563 Malvik

Det er satt opp slakteribesøk fra morgenen dag 2, men slik det ser ut nå vil neppe dette bli gjennomført på grunn av koronatiltak. Denne delen av programmet vil derfor bli gjennomført på hotellet, med en presentasjon av anlegget og en kort video som viser de ulike prosessene. Vi må også være forberedt på at det vil være noen koronatiltak på hotellene som vi må overholde. Uansett vil de generelle reglene om å holde avstand, håndvask og ikke delta om en har symptomer gjelde. Men dette vil vi komme tilbake til rett i forkant av kurset.

Biffakademiet
Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. 

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF.

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler.

De ulike modulene
Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Pris
Deltagere må betale kr. 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi