Lite grovfôr – det er muligheter!

(12.10.17) – Selv med lite grovfôr er det mulig holde produksjonen oppe og ha brukbar fortjeneste. Reduksjon i dyretall for å greie seg en vinter får følger i flere år, det bør om mulig unngås, sier tilførselsleder storfe i Nortura, Bengt Egil Elve.

Grovfôrhøsting– For å begrense tapet ved svikt i grovfôravlingen er det viktig å få oversikt på hvor mye grovfôr en har disponibelt, og så lage en plan på hvor mye en kan, eller det er nødvendig å få kjøpt, sier Elve.

Deretter kan det lages en plan på hvilke daglige fôrrasjoner som er mulig, og hvilken tilvekst, slaktevekt og slaktealder som er ønskelig på bruket.

Bengt Egil Elve har skrevet en fagartikkel om dette som du kan finne under kategorien Fôring i fagbiblioteket for storfe. Fagartikkelen inneholder flere beregninger på økonomi og tiltak i ulik framfôringstid, type fôr og kvalitet.

Er du innlogga bruk lenka under:

Lite grovfôr – det er muligheter!

 

Flere fagartikler om temaet

Øystein Havrevoll har skrevet en artikkel som heter "Redusert grovfôravling i 2017 – kva nå?", den ligger også i samme kategorien i fagbiblioteket for storfe.

Havrevoll synes blir det feil å framstille at det eneste alternativet er slakt av gode livdyr. Det er gode muligheter å holde oppe produksjonen gjennom året ved god disponering av grovfôret alt fra høsten av, bruk av mer kraftfôr, og ved å endre driftsopplegget litt.

Småfe

Så har fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem skrevet en artikkel som heter "Krevjande grovfôrsituasjon". En del har mindre grovfôr enn vanlig på lager, og kvaliteten kan sikkert også variere. Mange bør derfor planlegge innefôringssesongen ekstra godt, sier Avdem.

I motsetning til storfe kan reduksjon av søyetalet vurderes grunnet dagens markedssituasjon.

Begge artiklene er lenka opp om du er innlogga:

 

Relatert informasjon