Mindre lammetap

(21.01.10, revidert 14.10.15) Dette temaheftet har som mål å gi kunnskap om hvordan en kan redusere lammetapet fra fødsel og til lamma slippes på sommerbeite. Om lag halvparten av det totale lammetapet skjer i denne perioden.

Her vil du finne stoff om uttak av livlam, fôring, hus og driftsforhold samt lammingshjelp. Du finner også stoff om fødselen og det nyfødte lammet og ei praktisk huskeliste for hva som skal være på plass før lamming.

Noen tall om lammetap
De sikreste tallene for størrelsen på lammetapet har vi fra Sauekontrollen, der antall dødfødte lam og lam tapt inne og på vårbeite registrereres. Likeledes antall lam tapt på sommerbeite. Gjennomsnittlig lammetap fra fødsel til slipp på sommerbeite ligger på ca. 8 %. Tar vi med tapet på sommerbeite blir tapet over 17 % av alle fødte lam.


» Mindre lammetap, pdf 9 490 kb (åpnes i nytt vindu)

 

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: