Adopsjon av lam og utplukk av kopplam

(02.03.20) «Søyene som man planlegger å sette over til bør stå på en godt synlig plass i fjøset». Erfaringsmessig kan noen søyer være raske til å lamme og hemmeligheten er å legge over fosterlammet før hun får sitt eget. Da er det mye lettere for at hun aksepterer fosterlammet. Erfaringsmessig kan og enkelte søyer være vanskeligere å sette over lam til, det er erfaringer man gjør seg underveis.

Her er det behov for adopsjon
Her er det behov for adopsjon

Av: John Bergerud, Gunn Bente Fønstelien, Tone Bjørnsrud og Grethe Ringdal

Fosterlammet legges alltid over før hun får sitt eget. Ha alt klart på forhånd slik at du raskt kan legge lammet over. Ha f.eks. en vid balje stående klar med bøtter ved siden av. Ha bestemt på forhånd hvilket lam som er neste som skal få ny mor. Lammet fra siste fødte med trilling eller flere er høy aktuelt.

Er det semin, ønsker man kanskje å ta vare på alle lammene og ikke plassere noen i kopplambingen. Et tips kan være å ta ut fra Sauekontrollen en liste «Forventet lammingsliste» hvor du markerer ut mulige lam på forhånd som du vil sette over til fostermor, istedenfor at man vilkårlig tar et lam og gir til ny mor eller legger i kopplam bingen. Det er en stor fordel at lammet ikke er merket.

Er du så heldig at det lammer en søye likt, kan man bare hente ut et lam fra en søye og legge rett over.

 1. Når søya som en skal legge over til starter fødsel, er det viktig å ta vare på fostervannposen (den kan du ta vare på fra hvilken som helst sau)
 2. Fyll i lunket vann i en stor balje, noen velger å ha Optimas hudvask i vannet, fordi det smaker godt, mens andre bruker kun vann.
 3. Henter lammet som skal settes inntil
 4. Så lenge søya er lammesjuk, så er det ikke nødvendig å binde føttene sammen.
 5. Hold godt over snutepartiet på lammet (pass på at det ikke blir kvalt). Hele lammet må være vått.
 6. Ha på fostervannet, særlig hode og rumpa der slikker fostermor veldig.
 7. Det er viktig at fostermor ikke ser det nye lammet før det ligger bak henne. Lurt å være to slik at den ene kan vende hodet til søya bort når fosterlammet kommer.
 8. Setter hånden i skjeden for å få litt pressveer slik at hun tror at hun føder samtidig legges lammet ved siden av henne.  Gå deretter ut av bingen. Følg med på at hun slikker det nye lammet, men forstyrrer minst mulig.
 9. En fordel er om du kan legge over lam fra søye som lammer samtidig. Men det fungerer å legge over lam som er flere dager gamle. Det er enklere i store besetninger hvor det ofte lammer flere samtidig.
 10. Det er lurt å ikke sette i øremerke i store kull for tidlig i forhold til adopsjon fordi øremerke og fremmed elementer reagerer sauen ofte raskt på.
 11. Søyer med veldig sterkt morsinstinkt kan være vanskeligere å lure.
 12. En søye med et lam får gjerne et stort lam selv, så det kan være en fordel å ta det største lammet fra den du setter fra.
 13. Merk fosterlam slik at det er lett å se at fostermor passer på det og at de får suge, både i fellesbingen og også ute på vårbeiter etter slipp.
 14. Når man går tilsyn i beitene er det viktig å følge med på at fosterlamma følger fostermor.

Hvem blir fosterlam visavis kopplam

Går søya som skal motta fosterlam i et fortrukkent sted i beite, prøver vi å legge over søyelam som vi ønsker å sette på, det kan være et seminlam eller fra en annen veldig god søye som får tre.

Noen søyer lar vi gå med 3 lam fordi vi vet de har kapasitet til det og før fjellsending blir alle lam vårveid og vurdert. Om det er noen som henger etter, blir det da tatt fra og plassert hos kopplamma.

Kopplam blir som regel tatt fra etter et døgn, slik at de har fått råmelk fra mor. Lammet vi tar fra er, hvis det er to jamne lam og et stor eller lite, tar vi det som avviker fra de andre. Vi prøver også med smokk, og det lammet som tar smokken lettest, gir minst arbeid når de kommer inn på automaten. Så da kan det også være et kriterium. Er det et kull med semin eller andre gode gener, vurderes også dette både i forhold til kopplam eller som fosterlam.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes