Søk:

Du er her: Hovedsiden /Småfe

Verktøylinje

Har du alt klart til lamminga?

(Sist endret 22.03.17) Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam!

Fødselshjelp ved lamming
Jann Erik Dalum frå Lesja i aksjon som lammingshjelp

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Mogelegheit for handvask
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod eller blåspray, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

 

Fagbiblioteket

Selv om mange artikler om lamming er lagt i underkategorier her så finner du mer fagstoff om emnet lamming i fagbiblioteket for småfe som er på beskyttet område.

Temaheftet "Mindre lammetap" ligger og i fagbiblioteket, er du pålogga så bruk lenka her:

HUSK:
For å søke etter artikler som ligger i fagbiblioteket eller på andre beskyttede områder - må du være pålogget.

DVD
Animalia har lage en DVD om lamming. Filmen tar for seg blant annet holdvurdering, fostertelling, vaksinering av søyene, lamming, håndtering av sjuke og svake lam m.m. fram til utslipp om våren. Se mer om filmen og bestill på området Lam – tap og sjukdom på Animalia.