Helseattest og egenerklæring for storfe

Storfe omsatt som livdyr skal som minimum følges av utfylt egenerklæring.

Helseattest og egenerklæring for storfe skal følge storfe over 12 måneder

Av: Erling Kimo, driftskonsulent livdyr

Storfe som omsettes skal følges av en egenerklæring som beskriver både besetningsstatus og individstatus. Dette kravet gjelder også ved salg/leveranse utenom organisert livdyrformidling.

Storfe over 12 måneder skal, i tillegg til egenerklæring, følges av veterinær helseattest.

Ved salg ut av veterinærregion skal dyret uansett alder følges av helseattest.

Vær også oppmerksom på at kjøper i alle disse tilfellene kan kreve utvidet informasjon om buskapsstatus og individ.

Tine og Storfekjøttkontrollen har utviklet hver sin variant som fyller kravene til attest, enten det er snakk om egenerklæring eller vertinærutfylt helseattest. Vi oppfordrer våre produsenter til å benytte disse. Begge kan skrives ut fra de respektive kontrollene med noe forhåndsutfylt informasjon.
 
Se også informasjon på animalia.no
 
For de som ikke er medlemmer i noen av kontrollene kan følgende dokument benyttes:
Helseattest storfe for nedlasting
 
Vær oppmerksom på at selger og kjøper skal ha ett eksemplar hver av attestene. Likeså skal livdyravdelingen ha ett eksemplar hvis de er involvert i formidlingen.