Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(08.08.19) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
Hol/NRF Sarpsborg 1438 12.09.16 33331 06.07.19 11915   Rød 574
NRF Nore og Uvdal 681 27.06.15 11441 19.10.19 11938 10 Grønn 583
NRF Nore og Uvdal 699 19.06.16 11673 20.10.19 11909 1 Grønn 584
NRF Nore og Uvdal 664 05.06.15 11484 22.10.19 11917 14 Grønn 585
NRF Nore og Uvdal 429 29.05.15 10795 01.11.19 11945 11 Grønn 586

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Arendal 798 31.08.16 e.o mars e.o. hereford -9 Grønn 547
NRF Arendal 800 16.09.16 e.o mars e.o hereford -6 Grønn 548
NRF Gjerstad 520 23.08.17 11229 12.11.19 11918 10 Rød 560
NRF Gjerstad 424 28.05.17 11206 02.11.19 11892 5 Rød 561
NRF Gjerstad 531 10.01.18 11284 18.11.19 11892 15 Rød 562
NRF Drammen 1160 08.04.17 11194 Juli e.o. 14 Rød 575
NRF Drammen 1162 23.04.17 11194 Juli e.o. 14 Rød 576
NRF Fet 1099 11.02.17 11752 07.08.19 11925 7 Grønn 577
NRF Fet 1112 13.07.17 11782 01.08.19 11898 7 Grønn 578
NRF Trøgstad 1394 23.07.17 11572 11.10.19 11922 4 Rød 579
NRF Trøgstad 1397 06.09.17 11685 23.08.19 11902 8 Rød 580
NRF Trøgstad 1398 17.09.17 11685 02.10.19 11953 12 Rød 581
NRF Trøgstad 1400 19.10.17 11685 31.10.19 11953 12 Rød 582
NRF Rollag 729 13.02.17 11060 26.09.19 11909 10 Grønn 587
NRF Melsomvik 3429 07.08.17 11801 01.10.19 11891 8 Rød 588

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 Grønn 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 Grønn 179
NRF Eidsvoll 1015 08.07.17 11763 10781 6 Rød 260
NRF Eidsvoll 1017 11.07.17 11763 10704 8 Rød 261
NRF Eidsvoll 1031 11.09.17 22037 10704 10 Rød 263
NRF Eidsvoll 1040 19.11.17 11782 11183 8 Rød 264
NRF Degernes 315 11.08.17 11685 10682 6 Grønn 265
NRF Degernes 317 16.08.17 11801 10544 11 Grønn 266
NRF Degernes 318 21.10.17 11308 11208 17 Grønn 267


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: