Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(15.01.21) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
HOL Rakkestad 2753 14.04.18 33521       Rød 316
HOL Rakkestad 2797 17.09.18 73914       Rød 317
HOL Rakkestad 2780 07.08.18 33472       Rød 318
HOL Rakkestad 2806 30.10.18 30210       Rød 320
HOL Rakkestad 2763 19.05.18 33521       Rød 321

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Drammen 1197 17.01.19 11848 09.04.21 12043 8 Grønn 306
NRF Eidsvoll 1120 06.07.19 11912 01.08.21 12065 -1 Grønn 437

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Halden 735 11.08.19 11906 11278 7 Rød 1007
NRF Halden 736 27.08.19 11906 11522 15 Rød 1008
NRF Halden 737 01.09.19 11906 11309 20 Rød 1009
NRF Halden 738 09.09.19 11948 10579 16 Rød 1010
NRF Halden 739 12.10.19 11935 11147 10 Rød 1011
NRF Blaker 832 20.09.19 11953 11726 9 Grønn 1019
NRF Blaker 836 27.10.19 11954 10971 20 Grønn 1021
NRF Blaker 837 04.11.19 11948 11797 12 Grønn 1022
NRF Blaker 841 25.11.19 11953 10923 8 Grønn 1023
NRF Blaker 842 27.11.19 11953 10909 4 Grønn 1024
NRF Blaker 844 23.12.19 11989 11798 27 Grønn 1025
NRF Blaker 845 02.01.20 11976 11583 6 Grønn 1026
NRF Blaker 847 09.01.20 11976 11825 11 Grønn 1027
NRF Blaker 852 11.02.20 11989 11782 15 Grønn 1028
NRF Ål 501 06.11.19 11935 10795 0 Grønn 1046
NRF Ål 490 06.09.19   11763 -3 Grønn 1047
NRF Ål 499 28.10.19 11916 11685 -2 Grønn 1048
NRF Sandefjord 459 19.01.20 11917 11826 15 Grønn 1049
NRF/JER Lier 615 14.08.19 11918 e.o 5 Rød 1054
NRF/JER Lier 617 10.09.19 e.o 10795   Rød 1055


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt:

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes