Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(16.05.2019) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Oslo 154 03.02.16 11631 Ku i prod.     13 Grønn 549
NRF Nore og Uvdal 451 29.07.13 10540 16.08.19 11904 12 Rød 568
NRF Nore og Uvdal 474 31.07.14 11432 09.08.19 11919 8 Rød 569
NRF Nore og Uvdal 486 24.07.15 11573 26.07.19 11895 7 Rød 570
NRF Nore og Uvdal 489 27.07.15 11039 05.08.19 11942 10 Rød 571
NRF Nore og Uvdal 494 07.08.15 11060 24.07.19 11921 9 Rød 572
NRF Nore og Uvdal 509 25.07.16 10971 02.08.19 11929 10 Rød 573

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Arendal 798 31.08.16 e.o mars e.o. hereford -9 Grønn 547
NRF Arendal 800 16.09.16 e.o mars e.o hereford -6 Grønn 548
NRF Gjerstad 681 25.07.17 11759 10.09.19 11881 10 Rød 559
NRF Gjerstad 520 23.08.17 11229 12.11.19 11918 10 Rød 560
NRF Gjerstad 424 28.05.17 11206 02.11.19 11892 5 Rød 561
NRF Gjerstad 531 10.01.18 11284 18.11.19 11892 15 Rød 562
NRF Nore og Uvdal 519 20.07.17 11786 05.08.19 11922 19 Rød 563
NRF Nore og Uvdal 522 30.07.17 11785 02.08.19 11909 11 Rød 564
NRF Nore og Uvdal 527 03.08.17 11789 18.08.19 11909 14 Rød 565
NRF Nore og Uvdal 529 05.08.17 11759 18.08.19 11921 10 Rød 566
NRF Nore og Uvdal 532 07.08.17 11785 17.08.19 11942 11 Rød 567

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Beito 230 06.12.17 11801 10432 19 Grønn 178
NRF Beito 232 04.01.18 11782 10183 10 Grønn 179
NRF Eidsvoll 1015 08.07.17 11763 10781 6 Rød 260
NRF Eidsvoll 1017 11.07.17 11763 10704 8 Rød 261
NRF Eidsvoll 1031 11.09.17 22037 10704 10 Rød 263
NRF Eidsvoll 1040 19.11.17 11782 11183 8 Rød 264
NRF Degernes 315 11.08.17 11685 10682 6 Grønn 265
NRF Degernes 317 16.08.17 11801 10544 11 Grønn 266
NRF Degernes 318 21.10.17 11308 11208 17 Grønn 267


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: