Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(08.02.23) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Miland 368 02.11.21 12082 11941 24 Grønn 1152
NRF Miland 369 05.11.21 12093 11902 6 Grønn 1153
NRF Miland 372 15.11.21 12082 11580 14 Grønn 1154
NRF Miland 373 29.11.21 12081 11902 7 Grønn 1155
NRF Gol 469 13.04.22 12113 11873 12 Grønn 1170
NRF Risør 299 25.04.22 12154 11855 27 Rød 1171
NRF Nesbyen 1042 04.01.22 12106 40051 15 Grønn 1172
NRF Nesbyen 1043 05.01.22 12114   5 Grønn 1173
NRF  Nesbyen 1045 13.01.22 12113 11657 10 Grønn 1174
NRF Nesbyen 1047 18.01.22 12113 11624 -1 Grønn 1175
NRF/HOL Torpo 1316 10.02.22 12115 30179   Grønn 1176
NRF Torpo 1330 15.02.22 12116   7 Grønn 1177
NRF/HOL Torpo 1332 02.01.22 12104     Grønn 1178
NRF Torpo 1334 02.03.22 12117   11 Grønn 1180
NRF Torpo 1336 26.04.22 12113   -1 Grønn 1182
NRF Torpo 1342 19.05.22 12148   7 Grønn 1183
NRF Torpo 1343 22.05.22 12144   2 Grønn 1184
NRF Torpo 1345 12.06.22 12117   11 Grønn 1185
NRF Gol 705 22.09.21 12091 11881 6 Grønn 1186
NRF Gol 709 09.10.21 12096 11881 9 Grønn 1187
NRF Gol 710 12.11.21 12104 11630 3 Grønn 1188
NRF Gol 713 17.12.21 12104 11872 13 Grønn 1189
NRF Gol 715 23.12.21 12124 11284 18 Grønn 1190
NRF Gol 719 12.01.22 12106 11330 5 Grønn 1191
NRF Gol 725 18.02.22 12107 11891 3 Grønn 1192
NRF Tinn 379 17.04.22 12147 11917 26 Grønn 1199
NRF Tinn 383 11.07.22 12147 11969 18 Grønn 1200
NRF Ål 535 02.11.21 12099 10801 7 Grønn 1215
NRF Ål 536 02.11.21 12099 10801 7 Grønn 1216
NRF Ål 538 18.12.21 12099 11872 6 Grønn 1217
NRF Degernes 392 16.08.21 12063 11819 17 Rød 1219
HOL Degernes 394 27.09.21 30299 30187   Rød 1220
HOL Degernes 396 30.09.21 30191 11904   Rød 1221
HOL Degernes 398 07.12.21 30299 30224   Rød 1222
NRF Torpo 481 02.10.22 12161 11909 21 Rød 1229
NRF Torpo 474 26.08.22 12161 12015 18 Rød 1230
NRF Torpo 479 10.09.22 12117 11931 15 Rød 1231


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: