Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(23.10.20) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Hemsedal 292 24.01.18 11812 21.11.20 12037 6 Rød 120
NRF Ramnes 1107 03.01.18 11819 17.12.20 11998 22 Rød 145
NRF Vestfossen 942 03.02.14 e.o     -17 Rød 268
NRF Vestfossen 1020 25.06.15 e.o 23.04.21 12058 -7 Rød 269
NRF Vestfossen 1050 15.03.16 e.o 12.05.21 70136 -3 Rød 270
NRF Skjeberg 447 29.10.16 11642 25.12.20 12049 0 Rød 283
NRF Skjeberg 449 30.11.16 11683 10.12.20 12043 -4 Rød 284
NRF Skjeberg 454 03.07.17 11792 12.02.21 12058 4 Rød 285
NRF Skjeberg 462 15.02.18 11819 19.02.21 12059 25 Rød 286
NRF Skjeberg 456 24.07.17 11812 07.02.21 11978 0 Rød 287

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Halden 726 07.10.18 11845 05.01.21 11978 15 Rød 117
NRF Halden 727 03.11.18 11863 28.12.20 12041 11 Rød 118
NRF Halden 729 26.12.18 11872 21.01.21 11992 15 Rød 119
NRF Indre Østfold 1209 24.07.18 11858 09.01.21 12063 4 Rød 110
NRF Rakkestad 587 28.06.18 11854 25.12.20 12043 5 Grønn 129
NRF Rakkestad 591 30.09.18 11822 07.01.21 12043 16 Grønn 130
NRF Rakkestad 592 05.11.18 11863 07.02.21 12037 10 Grønn 131
NRF Rakkestad 590 09.09.18 11863 26.02.21 11992 11 Grønn 132
NRF Rakkestad 593 26.11.18 11863 16.03.21 12041 18 Grønn 133
NRF Rakkestad 596 22.01.19 11881 04.03.21 12047 12 Grønn 134
NRF Rakkestad 595 13.01.19 11892 15.01.21 12037 17 Grønn 135
NRF Gol 265 10.02.19 11887 22.02.21 12037 -4 Rød 138
NRF Gol 266 15.02.19 11885 02.03.21 11992 14 Rød 139
NRF Gol 267 15.02.19 11855 15.01.21 12046 18 Rød 140
NRF Ringerike 1081 18.12.18 11848 23.12.20 11988 7 Grønn 143
NRF Blaker 824 08.06.19 11896 12.04.21 12034 12 Grønn 103
NRF  Blaker 817 08.02.19 11872 15.05.21 12061 12 Grønn 104
NRF Blaker 820 27.03.19 11887 28.07.21 12075 11 Grønn 105
NRF Blaker 822 08.05.19 11892 15.05.21 12061 17 Grønn 106
NRF Blaker 827 15.07.19 11921 21.06.21 12057 16 Grønn 107
NRF Sarpsborg 466 23.06.18 11822 28.12.20 11978 20 Rød 151
NRF Sarpsborg 453 26.06.17 10759 30.12.20 12044 -4 Rød 152
NRF Sarpsborg 469 11.07.18 11824 30.12.20 12046 6 Rød 153
NRF Sarpsborg 471 05.09.18 11851 31.12.20 12057 18 Rød 154
NRF Sarpsborg 467 30.06.18 11833 01.01.21 12034 8 Rød 155
NRFX Sarpsborg 473 29.09.18 30240 08.01.21 12035   Rød 157
NRF Sarpsborg 476 13.11.18 11822 09.01.21 12043 11 Rød 158
NRF Sarpsborg 470 16.07.18 11839 12.02.21 12057 6 Rød 162
NRF Sarpsborg 457 22.07.17 11685 16.02.21 12024 -1 Rød 163
NRF Sarpsborg 458 13.08.17 11813 11.03.21 12022 4 Rød 166
NRF Larvik 449 09.11.18 11878 17.12.20 11978 12 Grønn 181
NRF Larvik 450 02.02.19 11855 16.01.20 12044 20 Grønn 182
HOLx Hol 490 16.01.19 30213 21.01.21 33339   Grønn 206
HOLx Hol 491 23.01.19 33482 07.01.21 33617   Grønn 207
NRF Sokna 1032 16.12.17 e.o. 26.12.20 11978 -24 Rød 217
HOL Passebekk 2431 23.06.18 30213 02.12.20 70195   Rød 235
HOL Passebekk 2435 13.08.18 30186 15.12.20 70194   Rød 236
NRFx Passebekk 2440 21.09.18 11839 15.12.20 70194   Rød 237
HOLx Passebekk 2424 25.05.18   18.12.20 70194   Rød 238
NRF Ramnes 949 24.11.18 11891 10.01.21 12035 11 Grønn 258
NRF Ramnes 951 17.12.18 11873 05.02.21 12035 4 Grønn 259
NRF Gjerstad 144 25.08.18 11862 09.01.21 11997 29 Grønn 265
NRF Gjerstad 541 18.10.18 11873 25.01.21 11991 8 Grønn 266
NRF Grimstad 769 21.12.18 11848 01.12.20 12058 10 Grønn 294
NRF Grimstad 770 30.11.19 11848 19.01.21 12024 9 Grønn 295
NRF Grimstad 767 27.11.18 11878 23.01.21 12059 8 Grønn 296
NRF Ål 402 22.10.18 11858 21.01.21 12044 15 Grønn 301
NRF Nesbyen 447 22.08.18 11822 08.02.21 12044 13 Grønn 302
NRF Nesbyen 441 14.07.18 11816 18.02.21 12044 7 Grønn 303

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Halden 735 11.08.19 11906 11278 7 Rød 1007
NRF Halden 736 27.08.19 11906 11522 15 Rød 1008
NRF Halden 737 01.09.19 11906 11309 20 Rød 1009
NRF Halden 738 09.09.19 11948 10579 16 Rød 1010
NRF Halden 739 12.10.19 11935 11147 10 Rød 1011
NRF Blaker 832 20.09.19 11953 11726 9 Grønn 1019
NRF Blaker 836 27.10.19 11954 10971 20 Grønn 1021
NRF Blaker 837 04.11.19 11948 11797 12 Grønn 1022
NRF Blaker 841 25.11.19 11953 10923 8 Grønn 1023
NRF Blaker 842 27.11.19 11953 10909 4 Grønn 1024
NRF Blaker 844 23.12.19 11989 11798 27 Grønn 1025
NRF Blaker 845 02.01.20 11976 11583 6 Grønn 1026
NRF Blaker 847 09.01.20 11976 11825 11 Grønn 1027
NRF Blaker 852 11.02.20 11989 11782 15 Grønn 1028
NRF Oslo 168 13.08.19 11909 10617 2 Grønn 1031
NRF Oslo 171 27.08.19 11935 22002 5 Grønn 1032
NRF Tinn 802 28.01.20 11967 11053 12 Grønn 1036
NRF Tinn 804 10.02.20 11969 11589 16 Grønn 1037
NRF Tinn 805 10.02.20 11967 11699 12 Grønn 1038
NRF Ål 537 24.10.19 11931 11801 8 Rød 1043
NRF Ål 547 10.12.19 11989 11039 13 Rød 1044
NRF Ål 550 15.03.20 11969 11633 17 Rød 1045
NRF Ål 501 06.11.19 11935 10795 0 Grønn 1046
NRF Ål 502 18.11.19 11922 11485 13 Grønn 1047
NRF Ål 503 29.11.19 11954 11813 19 Grønn 1048
NRF Sandefjord 459 19.01.20 11917 11826 15 Grønn 1049


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt:

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes