Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(21.06.21) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Ål 326 04.12.20 11978 11736 21 Rød 1068
NRF Ål 327 31.12.20 11992 11862 17 Rød 1069
NRF Tinn 821 13.12.20 12034 11572 19 Grønn 1081
NRF Hemsedal 498 07.11.20 12037 11312 8 Rød 1085
NRF Gol 433 14.10.20 11978 11665 12 Grønn 1096
NRF Gol 435 17.10.20 12035 11801 14 Grønn 1097
NRF Gol 436 20.10.20 12046 11871 18 Grønn 1098
NRF Rælingen 0067 28.08.20 11902 11865 13 Rød 1102
NRF Rælingen 0074 03.10.20 12009 11517 10 Rød 1103


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt:

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes