Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(19.01.22) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Hemsedal 554 20.08.16 11697 26.09.2022 12134 6 Grønn 572
NRF Hemsedal 418 05.11.16   04.09.2022 12147 -7 Grønn 628


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Nannestad 265 19.03.20 11994 01.04.2022 12135 10 Grønn 541
NRF Nannestad 253 16.10.19 11917 23.02.2022 12097 10 Grønn 543
NRF Hemsedal 729 08.12.19 11952 14.03.2022 12146 8 Rød 555
NRF Sandefjord 1048 23.03.20 11979 09.03.2022 12126 7 Rød 599
NRF Gol 664 30.07.19 11948 11.03.2022 12126 8 Rød 601
NRF Gol 670 19.08.19 11929 04.04.2022 12146 7 Rød 602
NRF Gol 674 23.09.19 11954 11.03.2022 12116 10 Rød 603
NRF Skjeberg 490 20.12.19 11949 05.04.2022 12133 0 Rød 604
NRF Skjeberg 493 29.02.20 11917 17.04.2022 12147 12 Rød 605
NRF Skjeberg 494 09.03.20 11954 26.05.2022 12147 4 Rød 606
NRF Skjeberg 496 07.04.20 11975 04.04.2022 12116 11 Rød 607
NRF Skjeberg 497 09.04.20 11975 28.06.2022 12136 20 Rød 608
NRF Rælingen 47 16.01.20 11955 14.04.2022 12117 8 Rød 620
NRF Sandefjord 1051 29.04.20 11999 27.05.2022 12113 20 Rød 621
NRF Sandefjord 1052 29.04.20 11979 20.05.2022 12126 6 Rød 622
NRF Sandefjord 1055 14.06.20 11999 07.06.2022 12132 19 Rød 623
NRF Sandefjord 1056 14.06.20 11999 26.05.2022 12144 19 Rød 624
NRF Sandefjord 1058 17.06.20 12017 14.06.2022 12144 11 Rød 626
NRF Sandefjord 1059 19.06.20 11999 28.05.2022 12132 24 Rød 627
NRF Skjetten 661 13.07.19 11925 05.03.2022 12121 -10 Rød 629
NRF Skjetten 2470 08.10.19 11892 11.03.2022 12121 18 Rød 630
NRF Skjetten 482 10.03.20 11957 17.03.2022 12121 -1 Rød 631
NRF Skjetten 2474 12.11.19 11819 08.04.2022 12114 8 Rød 632
NRF Skjetten 690 17.10.19 11931 15.04.2022 12114 11 Rød 633
NRF Skjetten 2471 04.11.19 11921 03.05.2022 12064 9 Rød 634
NRF Skjetten 2477 12.12.19 11819 03.05.2022 12122 21 Rød 635
NRF Skjetten 689 10.10.19 11931 04.05.2022 12114 13 Rød 636
NRF Flatdal 9468 29.01.20 11921 13.06.2022 12141 14 Rød 637
NRF Flatdal 9474 01.03.20 11975 04.04.2022 30286 12 Rød 638
NRF Flatdal 9477 05.03.20 11996 22.05.2022 12141 10 Rød 639
NRF Flatdal 9493 07.06.20 12006 30.05.2022 12134 15 Rød 640


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Tinn 821 13.12.20 12034 11572 19 Grønn 1081
NRF Tinn 827 19.02.21 12043 11229 12 Grønn 1115
NRF Gol 351 02.05.21 12056 11053 10 Grønn 1116
NRF Nannestad 286 15.12.20 12059 10923 8 Grønn 1132
NRF Nannestad 283 16.10.20 12003 11780 5 Grønn 1133
NRF Nannestad 282 29.09.20 12003 11873 6 Grønn 1134
NRF Nannestad 281 17.09.20 12032 10617 7 Grønn 1135
NRF Nannestad 277 08.08.20 12003 11826 7 Grønn 1136
NRF Larvik 733 12.11.20 12037 11685 6 Grønn 1137
NRF Larvik 728 26.09.20 12011 11563 6 Grønn 1138
NRF Larvik 734 07.12.20 12036 11825 7 Grønn 1139
NRF Larvik 744 30.04.21 12073 11821 7 Grønn 1140


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: