Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(20.03.20) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Ål 358 25.10.19 11917 11060 10 Rød 882
NRF Ål 359 29.10.19 11931 11053 16 Rød 883
NRF Svinndal 692 25.04.18 11816 10704 5 Rød 884
NRF Svinndal 694 03.07.18 11817 11138 7 Rød 885
NRF Svinndal 695 19.08.18 11825 11147 19 Rød 886
NRF Svinndal 696 07.09.18 11858 10704 6 Rød 887
NRF Svinndal 697 17.11.18 11871 11564 5 Rød 888
NRF Svinndal 698 30.11.18 11869 10876 21 Rød 889
NRF Svinndal 699 05.12.18 11872 11039 16 Rød 890
NRF Svinndal 700 13.02.19 11863 11431 10 Rød 891
NRF Svinndal 701 03.04.19 11925 11447 9 Rød 892


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: