Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(02.07.20) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr

 

Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Gol 340 07.02.20 11989 11816 13 Grønn  
NRF Gol 342 17.03.20 11971 11732 12 Grønn  
NRF Halden 730 04.02.19 11891 11365 5 Rød  
NRF Halden 731 23.03.19 11914 11725 18 Rød  
NRF Halden 732 07.05.19 11925 11708 16 Rød  
NRF Halden 733 27.07.19 11918 10682 15 Rød  
NRF Halden 734 11.08.19 11906 11278 7 Rød  
NRF Halden 735 11.08.19 11906 11278 7 Rød  
NRF Halden 736 27.08.19 11906 11522 15 Rød  
NRF Halden 737 01.09.19 11906 11309 20 Rød  
NRF Halden 738 09.09.19 11948 10579 16 Rød  
NRF Halden 739 12.10.19 11935 11147 10 Rød  


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: