Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(14.09.21) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Degernes 362 29.09.19 11925     6 Rød 484
HOL Hemsedal 391 06.09.15 30992       Grønn 509
HOL Hemsedal 461 13.10.17 30188       Grønn 510
NRF Fyresdal 716 18.08.18 11858 08.02.2022 12133 2 Grønn 443


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Ski 1442 21.09.19 11946 22.09.2021 12082 -4 Rød 434
NRF Ski 1437 01.09.19 11895 11.10.2021 12075 6 Rød 435
NRF Ski 1436 23.08.19 11918 19.10.2021 12108 13 Rød 436
NRF Ski 1443 28.09.19 11931 22.10.2021 12086 9 Rød 437
NRF Skjeberg 491 05.01.20 11954 28.12.2021 12088 10 Rød 423
NRF Skjeberg 492 15.01.20 11969 21.12.2021 12124 15 Rød 424
NRF Sande 918 30.06.19 11896 21.09.2021 12084 18 Rød 442
NRF Sande 2331 19.11.19 11878 17.12.2021 11935 9 Grønn 468
HOL Flatdal 9414 25.04.19 30213 15.10.2021 12101   Rød 474
HOL Flatdal 9423 15.07.19 30224 22.10.2021 12114   Rød 475
NRF Flatdal 9439 10.10.19 11614 17.11.2021 12101 3 Rød 476
HOL Flatdal 9447 18.11.19   19.11.2021 12088   Rød 477
HOL Flatdal 9455 15.12.19 30213 26.11.2021 12088   Rød 478
NRF/HOL Flatdal 9445 11.11.19 30213 08.12.2021 12108   Rød 479
NRF/HOL Flatdal 9432 11.08.19 30213 12.12.2021 12101   Rød 480
NRF Eidsvoll 1134 20.10.19 11906 18.01.2022 12107 15 Rød 495
NRF Eidsvoll 1136 23.10.19 11945 10.12.2021 12114 4 Rød 496
NRF Eidsvoll 1138 04.11.19 11945 02.02.2022 12097 6 Rød 497
NRF Eidsvoll 1140 18.11.19 11945 22.01.2022 24037 10 Rød 498
NRF Uvdal 323 05.12.19 11931 22.11.2021 e.o 6 Grønn 499
NRF Uvdal 325 12.12.19 11961 22.11.2021 e.o 7 Grønn 500
NRF Hemsedal 370 02.11.19 11922 16.11.2021 12095 -2 Rød 501
NRF Hemsedal 368 24.09.19 11946 16.11.2021 12093 6 Rød 502
NRF Hemsedal 366 12.09.19 11898 18.11.2021 12116 -7 Rød 503
NRF Sigdal 676 12.10.19 11938 06.11.2021 12088 13 Grønn 511
NRF Sigdal 683 27.11.19 11976 07.12.2021 12107 3 Grønn 512


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Ål 326 04.12.20 11978 11736 21 Rød 1068
NRF Ål 327 31.12.20 11992 11862 17 Rød 1069
NRF Tinn 821 13.12.20 12034 11572 19 Grønn 1081
NRF Gol 433 14.10.20 11978 11665 12 Grønn 1096
NRF Rælingen 0067 28.08.20 11902 11865 13 Rød 1102
NRF Rælingen 0074 03.10.20 12009 11517 10 Rød 1103
NRF Gjerstad 2012 31.01.21 12046 11822 20 Grønn 1105
NRF/SIM Gol 446 20.02.21 73132 11633   Grønn 1106
NRF Gol 447 01.03.21 12036 11060 13 Grønn 1107
NRF Gol 449 08.04.21 12043 11789 18 Grønn 1108
NRF Gol 450 08.04.21 12043 11789 18 Grønn 1109
NRF Gol 451 10.04.21 12058 11855 8 Grønn 1110
NRF Nesbyen 488 28.10.20 12044 11798 11 Grønn 1111
NRF Nesbyen 489 29.10.20 12022 11873 16 Grønn 1112
NRF Nesbyen 490 08.11.20 12044 10923 19 Grønn 1113
NRF Nesbyen 492 17.02.21 12044 11816 14 Grønn 1114
NRF Tinn 827 19.02.21 12043 11229 12 Grønn 1115
NRF Sande 2403 16.10.20 12003 11078 -4 Grønn 1116
NRF Sande 2397 19.08.20 12003 11789 2 Grønn 1117
NRF Sande 2378 12.06.20 12001 10918 5 Grønn 1119
NRF Lier 640 23.06.20 12012 10432 1 Rød 1126
NRF Degernes 603 01.07.20 11966 11053 5 Grønn 1127
NRF Degernes 604 01.09.20 11997 11782 13 Grønn 1128
NRF Degernes 605 08.09.20 12027 10801 17 Grønn 1129


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: