Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg av melkeraser, område Rudshøgda

(28.08.20) Tilførselområdet Rudshøgda.

Vi har underskudd på drektige dyr med kalving vår / sommer 2020 og ku i produksjon. Har du ei kvige eller ku du ønsker å selge, er det fint om du tar kontakt.

Utvalg av drektige dyr i tilførselsområde Rudshøgda

Kommune Rase Ind nr Type dyr Far

Forventet
kalving

Ins.

Avls-
verdi

Status
BRSV
BCoV

Ref nr
                   
                   
                   

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

Vi begynner å få livkalv og ungkviger for salg, liste kommer uke 36.

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt Nortura medlemssenter tlf. 955 18 400 (tast 2)