Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg av melkeraser, område Rudshøgda

26.03.20 Tilførselområdet Rudshøgda.

Vi har underskudd på drektige dyr med kalving vår / sommer 2020 og ku i produksjon. Har du ei kvige eller ku du ønsker å selge, er det fint om du tar kontakt :-)

 

Utvalg av drektige dyr i tilførselsområde Rudshøgda

 
Kommune Rase Ind nr Type dyr Far

Forventet

kalving

Ins.

Avls-

verdi

Status

 BRSV

 BCoV

Ref nr
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

Har noe utvalg av ungkviger, ta kontakt :-)

 

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: