Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg av melkeraser, område Rudshøgda

28.08.20 Tilførselområdet Rudshøgda.

Vi har underskudd på drektige dyr med kalving vår / sommer 2020 og ku i produksjon. Har du ei kvige eller ku du ønsker å selge, er det fint om du tar kontakt :-)

 

Utvalg av drektige dyr i tilførselsområde Rudshøgda

 
Kommune Rase Ind nr Type dyr Far

Forventet

kalving

Ins.

Avls-

verdi

Status

 BRSV

 BCoV

Ref nr
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

Vi begynner å få livkalv og ungkviger for salg, liste kommer uke 36 :-)

 

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt:

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes