Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg av melkeraser, område Rudshøgda

07.03.19. Tilførselsområdet Rudshøgda.

Utvalg av drektige kviger i tilførselsområde Rudshøgda

For tiden underskudd av drektige kviger med kalving i mars og utover og ku i produksjon.

 

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

 

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt: