Endring av innmeldingsfrister i forbindelse med påske

(Oppdatert 23.03.23) Innmeldingsfrister for Nortura SA for slakt og livdyr. Vær obs på endring i innmeldingsfristene for retur/nisje, samt gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for retur/nisje med slakting før påske er tirsdag 14. mars kl. 08.00.
  • Innmeldingsfrist for uke 13 og 14, uka før påske pluss påskeuka, er tirsdag 21. mars kl. 08.00.
  • Innmeldingsfrist for uke 15, uka etter påske, er tirsdag 28. mars kl. 08.00.

Ved å følge frist for påmelding til retur/nisje blir dyr hentet/slaktet i uke 12 og vi får slakt levert uke 13 (før påske).

Slakte lam før 15. april – meld inn før 21. mars!

Ifølge regelverket for klassifisering skal lam født i fjor slaktes før 15. april (uke 15) om de skal klassifiseres i kategorien lam. Med unntak Forus slakter alle småfeanlegga i uke 15, Forus slakter uke 13 som siste uke før 15. april.

Meld inn til din lammeringleder i god tid, eller direkte på Min side, innen 21. mars kl. 08.00.

 


 

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr mandager kl. 16:00 (kl. 15:00 i sommerukene 26-31) på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Innmelding alle dyreslag


Se krav for bruk av skjema Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Storfeavtale

Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00 (kl. 15:00 i sommerukene 26-31), for web-innmelding søndag kl. 23:59, 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.