Søk:

Verktøylinje

Innmeldingsfrister

(Sist endret 02.01.18) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA.

Vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Storfe på 5 ukers avtale
Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg
 

Innmelding gjøres på telefon til medlemssenter eller webinnmelding Min side

 

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.