Søk:

Verktøylinje

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

(Sist endret 14.11.17) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

JulebjellerInnmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe):

  • Tirsdag 5. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
  • Tirsdag 12. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 19. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 28. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul, første slakteuke for småfe over nyttår er uke 2.

Om du skal melde inn til lammeringlederen så kan fristen være tidligere, kontakt din ringleder dersom du er i tvil om det.

 


 

Vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen tirsdager kl. 16:00, for webinnmelding er fristen onsdag morgen kl. 06:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Storfe på innmeldingsavtale
Innmeldingsfrist er fredag kl 16.00, for web-innmelding søndag kl. 23:59, 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Se leveringsvilkår for detaljer rundt skyvetillegg
 

Innmelding gjøres på telefon til medlemssenter eller webinnmelding Min side

 

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.