Livdyr kjøttfe hu-dyr

(Oppdatert 29.09.22) Her finner du oversikt over ammekyr og til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder, Møre og Romsdal som tilhører Vest.

Ku og kalv

Kommune Selger Mobil Rase Kategori Fødselsdato BRSV/BCoV state fra DHP selger
BJERKREIM FUGLESTAD LIVAR 99229404 Charolais 3 kyr 2018 rød
BJERKREIM FUGLESTAD KIM STIAN 93818240 Simmental Kviger 2019 Rød/Nei
             
MADLAND LARS 91663166 Tung Rasekryssing Kvige 24.12.2019 Rød/Nei
KLEPP SELE HELGE 99028711 Limousin kviger 06.09.2020 Rød/Nei
LINDESNES HAALAND SVEIN TORE 95298113 Limousin Ungkvige 22.04.2020 Rød/Nei
SOKNDAL EILERTSEN DANIEL 90057795 Dexter kviger 2020-2021 Rød/Nei
KARMØY VELDE MARIO 47329405 Charolais livkalv jan-apr.2022 Rød/Nei
HÆGEBOSTAD VERDAL HELGE 95305668 Angus+Jersey /Simmental 6 ung kviger FEB 2021 rød
EIGERSUND GJERMESTAD SOPHIE 45027448 Charolais 4 eldre kyr 2015-> rød
FINSLAND Jo-Ni Samdrift 90691109 Angus 50/ nrf 50% 5 kvige 2021  
LYNGDAL Nils Arvid Andreassen 99013631 SIMMENTAL 6 kvige    
SANDNES Hilde Hommeland 46450201 Simmental 5 kvige    
SUNNFJORD Peter Garlick   TIROLER 7 Ungku april 2020  
STRANDA Overaa Knut Ole 95826371 Charolais 10 ku/ kviger 2018-2020 rød
FØRDE RAVNDAL PER 91304334 Hereford 15 kviger våren 2021 rød
VESTNES LIEN ARNFINN 48179123 Hereford 5 kviger våren 2021 rød
VESTNES Jørgen E Strømme 41263121 Hereford 3 ung ku, 2 kviger 2019-2021 rød
VIK KINDEN VEGARD VESETH 41544117 Charolais Ung ku 20.12.2018 Rød/Nei
VIK KINDEN VEGARD VESETH 41544117 Charolais Kvige 17.10.2019 Rød/Nei
OSTERØY Tufte Tonny 91668059 Charolais/ Hereford++ ungkvige 08.05.2021 rød
OSTERØY Tufte Tonny 91668059 Charolais/ Hereford++ ungkvige 09.05.2021 rød
ÅLESUND BJØRNØY SANDRA 97075876 Charolais ungkvige 24.02.2021 Rød/Nei
ÅLESUND FJØRTOFT OLAV REENSKAUG 91510263 Tung Rasekryssing Livkalv 09.03.2021 Rød/Nei
ÅLESUND FJØRTOFT OLAV REENSKAUG 91510263 Tung Rasekryssing Livkalv 02.12.2020 Rød/Nei

 

 

Kontakt Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (livdyr tast 2), eller epost medlem@nortura.no

Finn din livdyrformidler